Zápisy ZŠ

 Zápis do ZŠ 

(první ročník šk. roku 2020/21)

 

se uskuteční  ve dnech 14. a 15. dubna 2020.

Online rezervace k zápisu do ZŠ budou spuštěny v týdnu od 23.3.2020. Pokud využijete náš rezervační systém, dostavte se, prosím, se svým dítětem cca 5 minut před časem Vaší rezervace. Zájemci bez rezervace, jejichž dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti školy, mohou přijít přímo k zápisu, ale musí počítat s delší dobou čekání. Zájemcům s trvalým pobytem dítěte mimo spádovou oblast školy doporučujeme zápis na "spádové škole". 


 

Den otevřených dveří v ZŠ

 

Vážení zájemci o studium na naší škole ve školním roce 2020/2021, zveme vás na Den otevřených dveří, který se bude konat dne 27.2.2020 od 14.15 do 16.00 hodin.

Pozvánka na DOD 2020

K zápisu budete potřebovat:

Z webových stránek (viz přílohy níže) si můžete stáhnout další dokumenty potřebné k zápisu:

Těšíme se na Vás a Vaše děti.

K zápisu se musí dostavit zákonní zástupci dětí, které se narodily v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí, kterým byl pro školní rok 2019/2020 povolen odklad školní docházky. K zápisu se mohou také dostavit zákonní zástupci dětí, které se narodily v období září - prosinec 2014, avšak již s vyjádřením školského poradenského pracoviště. 

Zákonní zástupci, kteří budou pro své dítě žádat o odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021, se musí k zápisu dostavit již s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

 

 

Attachments:
Download this file (ZAPISNI-LIST-pro-skolni-rok.pdf)Zápisní list
Download this file (zadost-o-odklad_PSD.pdf)Žádost o odklad školní docházky
Download this file (ZAPISNI-LIST-petileteho-ditete-pro-skolni-rok.pdf)Zápisní list pětiletého dítěte pro školní rok
Download this file (Plna-moc.pdf)Plná moc
Download this file (cestne-prohlaseni.pdf)Čestné prohlášení
Download this file (Desatero-pro-rodice.pdf)Desatero pro rodiče
Download this file (Spádová oblast ZŠ a MŠ Jarov 2018.pdf)Spádová oblast ZŠ a MŠ Jarov
Download this file (Zpracování osobních údajů při zápisu.pdf)Zpracování osobních údajů při zápisu
Download this file (Kriteria přijetí dětí do ZŠ a MŠ Jarov.pdf)Kritéria přijetí dětí do ZŠ a MŠ Jarov
Download this file (Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů 2019.pdf)Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Download this file (ANALÝZA RIZIK PŘI ZÁPISU DO ZŠ A MŠ JAROV.pdf)Analýza rizik při zápisu do ZŠ a MŠ Jarov