název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Zápisy ZŠ

Zápisy do prvních tříd ZŠ Jarov se uskutečnily 

14. - 15. 4. 2020

Všem rodičům, kteří předali dokumenty k zápisu jinou formou než osobním předáním, bylo na mailové adresy, uvedené v zápisním lístku, odesláno registrační číslo dítěte. Prosím zkontrolujte si Vaše schránky. Pokud jste mail s registračním číslem neobdrželi, kontaktujte nás, prosím, na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Rodiče, kteří předali dokumenty k zápisu osobně, dostali toto registrační číslo přímo u zápisu. 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce školy nejpozději do 30 dnů od ukončení zápisu. 

 

 

Provozní doba školy v průběhu zápisu

Úterý 14. 4. od 8,00 do 14, 00 hodin, středa 15. 4. od 12,00 do 16,30 hodin. 

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením nařízeným Vládou ČR v souvislosti s nemocí COVID19 dochází ke změně v organizaci zápisů do 1. tříd pro školní rok 2020/2021.

Zápis proběhne v souladu se zákonem, pouze s upuštěním od tradičních postupů, tzn. bez přítomnosti dětí!

Vyplněné dokumenty potřebné k zápisu můžete škole předat online prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem, prostřednictvím běžné zásilky České pošty, vhozením do poštovní schránky základní školy nebo osobním předáním. Termín osobního předání si prosím rezervujte v našem rezervačním formuláři (odkaz registrace k zápisu). Při osobním předání budou zajištěny hygienické a bezpečnostní požadavky dle nařízení Vlády ČR. Rezervační systém bude spuštěn od 25. března 2020.

Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost níže uvedeným informacím.

Všechny potřebné dokumenty k zápisu si můžete stáhnout dole na stránce v přílohách.

A: Při podání žádosti prostřednictvím elektronické pošty vyžadujeme:

 1. Zápisní list podepsaný elektronickým podpisem alespoň jednoho ze zákonných zástupců. Podpis druhého zákonného zástupce stačí ručně. Pokud nemůžete zajistit podpis druhého zákonného zástupce, vyplňte prosím buď čestné prohlášení nebo plnou moc (dle Vaší konkrétní situace) – u těchto dokumentů stačí prostá kopie.
 2. Doklad prokazující trvalé bydliště dítěte (kopie občanského průkazu zákonného zástupce, občanský průkaz dítěte nebo potvrzení o trvalém bydlišti z MČ Praha 3). Pro účely zápisu postačí prostá, neověřená kopie dokumentu. Při scanování osobních dokladů prosím nechejte viditelné pouze jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a číslo dokladu (z obou stran). Ostatní údaje začerněte.
 3. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů – vyplní každý zákonný zástupce zvlášť, stačí prostá kopie.
 4. Rodný list dítěte – prostá kopie.
 5. Event. Žádost o odklad povinné školní docházky – prostá kopie.

Email se všemi potřebnými dokumenty zasílejte ve dnech zápisu (14. a 15. 5.) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po obdržení Vaší žádosti bude žádost zaregistrována, zkontrolována a bude Vám potvrzeno její přijetí s uvedením registračního čísla Vašeho dítěte.

 

B: Při podání žádosti prostřednictvím běžné zásilky České pošty a.s., popř. vhozením do poštovní schránky školy (v zalepené obálce nadepsané adresou školy a heslem Zápis) vyžadujeme:

 1. Zápisní list podepsaný oběma zákonnými zástupci. Pokud nemůžete zajistit podpis druhého zákonného zástupce, vyplňte prosím buď čestné prohlášení, nebo plnou moc (dle Vaší konkrétní situace).
 2. Doklad prokazující trvalé bydliště dítěte (kopie občanského průkazu zákonného zástupce, občanský průkaz dítěte nebo potvrzení o trvalém bydlišti dítěte z MČ Praha 3). Pro účely zápisu postačí prostá, neověřená kopie dokumentu. Při kopírování osobních dokladů prosím nechejte viditelné pouze jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a číslo dokladu (z obou stran). Ostatní údaje začerněte.
 3. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů – vyplní a podepíše každý zákonný zástupce zvlášť.
 4. Rodný list dítěte – prostá kopie.
 5. Event. vyplněná Žádost o odklad povinné školní docházky.

Po přijetí Vaší žádosti bude žádost zaregistrována a zkontrolována a budete vyrozuměni o jejím přijetí. Prosíme o poslání prostřednictvím České pošty tak, aby žádosti byly doručeny nejpozději 15. 4. 2020. Předání vhozením do poštovní schránky školy prosíme pouze ve dnech zápisu, tzn. 14. nebo 15. dubna 2020.

 

 

C: Při podání žádosti osobním předáním trváme na využití rezervačního systému. V levém sloupečku webové stránky najdete odkaz Registrace ZŠ, vyberete si den a čas, který Vám vyhovuje, vyplníte potřebné údaje a odešlete. Ve stanovenou dobu se prosím dostavte do školy a zde postupujte podle pokynů. Prosíme o dodržování času rezervace, aby nedocházelo ke kumulaci osob ve škole. Zápis bude probíhat ve venkovních prostorách školy. Prosíme rodiče, kteří jsou nemocní nebo v karanténě, aby využili jiných forem zápisu, případně se domluvili individuálně. 

Při osobním předání žádosti vyžadujeme tyto dokumenty:

 1. Zápisní list podepsaný oběma zákonnými zástupci. Pokud nemůžete zajistit podpis druhého zákonného zástupce, vyplňte prosím buď čestné prohlášení nebo plnou moc (dle Vaší konkrétní situace).
 2. Doklad prokazující trvalé bydliště dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce, občanský průkaz dítěte nebo potvrzení o trvalém bydlišti dítěte z MČ Praha 3).
 3. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů – vyplní a podepíše každý zákonný zástupce.
 4. Rodný list dítěte.
 5. Event. vyplněná Žádost o odklad povinné školní docházky.
 6. Vlastní psací potřeby

Prosíme rodiče, aby si všechny potřebné dokumenty stáhli z webových stránek školy a vyplnili již doma. Pokud nemáte možnost tisku, budou formuláře k dispozici ve dnech zápisu ve škole. Z bezpečnostních a hygienických důvodů si rodiče k vyplnění musí přinést vlastní psací potřeby.

Děkujeme za pochopení, věříme, že zápis proběhne bez komplikací a budeme se s Vámi a Vašimi dětmi těšit na setkání v lepších časech.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte elektronicky (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Mgr. David Hovorka, zástupce ředitele školy

Mgr. Kateřina Petřinová, pověřená přípravou zápisu

 


 

 

K zápisu budete potřebovat:

 • rodný list dítěte
 • platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • doklad prokazující trvalé bydliště dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce, OP dítěte, potvrzení městské části Praha 3)

Z webových stránek (viz přílohy níže) si stáhněte další dokumenty potřebné k zápisu:

 • zápisní list (nutný podpis obou zákonných zástupců, popř. zajištění plné moci nebo podepsání čestného prohlášení – vše v přílohách)
 • informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (každý zákonný zástupce si vyplní vlastní souhlas)

Těšíme se na Vás.

K zápisu se musí dostavit zákonní zástupci dětí, které se narodily v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí, kterým byl pro školní rok 2019/2020 povolen odklad školní docházky. K zápisu se mohou také dostavit zákonní zástupci dětí, které se narodily v období září - prosinec 2014, avšak již s vyjádřením školského poradenského pracoviště. 

Zákonní zástupci, kteří budou pro své dítě žádat o odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021, se musí k zápisu dostavit již s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.