název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Zápisy ZŠ

Zápisy pro školní rok 2023/2024

se uskuteční ve dnech 12. a 13. 4. 2023.

  

zapisy online 200x200

  

Den otevřených dveří

se uskutečnil 23. 2. 2023 od 14:15 do 16:30 hodin

 

 

19. 3. 2023

Zápis do 1. třídy pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční 1. června 2023 od 10:00 do 14:00 hodin.

Další informace a přihlášky ke stažení budou zveřejněny zde na stránkách školy po 10. květnu 2023.

Podrobnosti k zápisu ukrajinských dětí najdete také zde.

 

23. 2. 2023

Harmonogram zápisů do 1. tříd pro školní rok 2023/2024
 
27. 3.–11. 4. 2023 (14:00) elektronická registrace k zápisu zde na webových stránkách školy
12. 4.–13. 4. 2023 zápisy do 1. ročníků v čase, který si zákonný zástupce zvolil při registraci
 
Podrobné informace k zápisu do 1. tříd i návod k registraci a rezervaci termínu zápisu najdete v přílohách níže na stránce (soubor Jak budou letos vypadat zápisy do prvních tříd). 
 
 
10. 2. 2023
Bližší informace k zápisu do všech základních škol na území Prahy 3, které pro rodiče budoucích prvňáčků připravila MČ Praha 3, najdete v přiloženém dokumentu. 
 
Informace k zápisům do 1. tříd níže v příloze. 
 
V současné době probíhají změny některých školských obvodů (spádová oblast škol). Změny musí nejprve schválit zastupitelstvo hl. m. Prahy obecně závaznou vyhláškou, k čemuž s největší pravděpodobností dojde v průběhu března tohoto roku. Bližší informace najdete na stránkách zřizovatele školy https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/zivotni-situace/skolstvi/informace-k-zapisu-skol/skolske-obvody-zakladnich-skol-zrizovanych-mestskou-casti-praha-3 . 
 

 

 
K zápisu se musí dostavit zákonní zástupci dětí, které se narodily v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí, kterým byl pro školní rok 2022/2023 povolen odklad školní docházky. K zápisu se mohou také dostavit zákonní zástupci dětí, které se narodily v období září - prosinec 2017, avšak již s vyjádřením školského poradenského pracoviště. 

Zákonní zástupci, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024, se musí k zápisu dostavit již s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Virtuální prohlídka školy pro zájemce se nachází na úvodní stránce webových stránech školy v levé liště.

LEAP After-School English ZŠ Jarov přijímá žáky na školní rok 2023-2024. Více informací najdete na https://www.leapcz.com