název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Zápisy ZŠ

 Zápis do ZŠ 

(první ročník šk. roku 2019/2020)

 

se uskuteční  ve dnech 3. a 4. dubna 2019.

Online rezervace k zápisu do ZŠ jsou již vyčerpány. Pokud jste využili náš rezervační systém, dostavte se, prosím, se svým dítětem cca 5 minut před časem Vaší rezervace. Zájemci bez rezervace, jejichž dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti školy, mohou přijít přímo k zápisu, ale musí počítat s delší dobou čekání. Zájemcům s trvalým pobytem dítěte mimo spádovou oblast školy doporučujeme zápis na "spádové škole". 


 

Den otevřených dveří v ZŠ

 

Vážení zájemci o studium na naší škole ve školním roce 2019/2020! Zveme vás na Den otevřených dveří, který se bude konat dne 28.2.2019 od 14.00 do 16.00 hodin.

Attachments:
Download this file (DOD 2019.pdf)Pozvánka na DOD Update this file (DOD 2019.pdf)  Delete this file (DOD 2019.pdf)

K zápisu budete potřebovat:

  • rodný list dítěte
  • platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • doklad prokazující trvalé bydliště dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce, OP dítěte, potvrzení městské části Praha 3)

Z webových stránek (viz přílohy níže) si můžete stáhnout další dokumenty potřebné k zápisu:

  • zápisní list (nutný podpis obou zákonných zástupců, popř. zajištění plné moci nebo podepsání čestného prohlášení – vše v přílohách)
  • informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (každý zákonný zástupce si vyplní vlastní souhlas)

Těšíme se na Vás a Vaše děti.

K zápisu se musí dostavit zákonní zástupci dětí, které se narodily v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí, kterým byl pro školní rok 2018/2019 povolen odklad školní docházky. K zápisu se mohou také dostavit zákonní zástupci dětí, které se narodily v období září - prosinec 2013, avšak již s vyjádřením školského poradenského pracoviště. 

Zákonní zástupci, kteří budou pro své dítě žádat o odklad školní docházky pro školní rok 2019/2020, se musí k zápisu dostavit již s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.