název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Zápisy ZŠ

Zápisy do prvních tříd ZŠ Jarov se uskutečnily 4. a 5. dubna 2018.

 

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

děkujeme za Vaši účast na zápisu do naší školy. Protože byl zájem uchazečů vyšší, než je kapacita školy, proběhlo dne 10.4.2018 losování. V příloze najdete Protokol o losování.

Zárověň přinášíme Rozhodnutí o přijetí, které je vyvěšeno i ve vestibulu školy.

 Vedení školy

 Protokol o losování - Zápis 2018

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku


K zápisu budete potřebovat:

  • rodný list dítěte
  • platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • doklad prokazující trvalé bydliště dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce, OP dítěte, potvrzení městské části Praha 3)

Z webových stránek (viz přílohy níže) si můžete stáhnout další dokumenty potřebné k zápisu:

  • zápisní list (nutný podpis obou zákonných zástupců, popř. zajištění plné moci nebo podepsání čestného prohlášení – vše v přílohách)
  • informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (každý zákonný zástupce si vyplní vlastní souhlas)

Těšíme se na Vás a Vaše děti.

 Kritéria pro přijetí žáků ZŠ a MŠ Jarov 2018

 

K zápisu se musí dostavit zákonní zástupci dětí, které se narodily v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí, kterým byl pro školní rok 2017/2018 povolen odklad školní docházky. K zápisu se mohou také dostavit zákonní zástupci dětí, které se narodily v období září - prosinec 2012, avšak již s vyjádřením školského poradenského pracoviště. 

Zákonní zástupci, kteří budou pro své dítě žádat o odklad školní docházky pro školní rok 2018/2019, se musí k zápisu dostavit již s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.