název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Školní knihovna

Otevírací doba:

 

Pondělí o velké přestávce od 10.35 do 10.55 hodin

 

 Provoz knihovny začíná 24.09.2018.

 

O její provoz se stará paní vychovatelka ŠD 
Bc.Olga Lišková.

 

Noc s Andersenem

V pátek 23.03.2018 proběhl další ročník Noci s Andersenem.

I naše škola, potažmo žáci z obou čtenářských klubů (paní Bc. Liškové a pana Mgr. Hovorky), se večer v 18 hodin sešli ve školní družině, aby společně četli, tvořili a soutěžili s Pejskem a Kočičkou. Letos uplynulo 90 let od doby, kdy tato krásná kniha pana Čapka, která provázela několik generací, spatřila světlo světa.

Protože jediný chlapec onemocněl, byla to čistě "dámská jízda". Se 12 holčičkami nocovala paní Lišková s dcerou Olinkou. Společně "pekly" nepečený dort z piškotů a zakysané smetany, dívaly se na pohádku O pyšné noční košilce, kterou si následně vyzdobily, luštily kvízy, soutěžily... Do postýlek - tedy do spacáků - se dostaly až pozdě v noci, ale ve 23.45 hodin byl naprostý klid. První ranní ptáčata vstávala již v 5.45. Domů odcházely kolem 9 plné dojmů a dobrot, které připravily jejich maminky a paní učitelky.

Noc s Andersenem ve fotografiích

 

Soutěž s "Pejskem a Kočičkou"

Březen - měsíc knihy naše školy oslavila soutěží s Pejskem a Kočičkou, kterou vyhlásila naše knihovnice paní Bc. Olga Lišková. Od vydání této knihy letos uplyne 90 let!

Soutěže se zúčastnili žáci všech tříd kromě dětí ze II.A a z V.B. Byli rozděleni do dvou kategorií: 1. a 2. třídy, 3. - 5. třídy.

Ze správných odpovědí se losovalo a knihu Povídání o pejskovi a kočičce získali tito žáci a žákyně:

I.A  Eliška Z., Vojta Z.

I.B Viki K., Míša M.

II.B Helenka L., Kuba L.

III.A Miki P.

III.B Martinka S.

IV.A Anička V.

IV.B Majda Š.

V.A Lenka Š.

Gratulujeme!