název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Režim dne

PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ DO 8,30

 Režim dne - Sluníčka

7:00 – 8:30           Ranní hry

8:30 – 8:45           Komunitní kruh

8:45 – 9:00           Ranní cvičení

9:00 – 9:30           Dopolední svačina

9:30 – 10:00         Řízená činnost 

10:00 – 12:10       Pobyt venku

12:10 – 12:30       Oběd

12:30 – 13:00       Odpolední relaxace

13:00 - 14:25        Individuální a skupinové činnosti

14:25 – 14:40       Odpolední svačina             

14:40 - 16:30        Zájmové a herní činnosti, sezóně pobyt venku

 

Režim dne - Veverky

7:00 – 8:20          Ranní hry, scházení dětí, individuální aktivity

8:20 – 8:30          Hygiena

8:30 – 9:00          Dopolední svačina

9:00 – 9:10          Hygiena

9:10 – 9:30          Komunitní kruh, řízená činnost

9:30 – 9:40          Ranní cvičení (tělocvična, třída na podložkách)

9:40 – 9:50          Příprava na pobyt venku (zahrada v letních měsících)

9:50 – 11:15        Pobyt venku (lze upravovat dle situace)

11:15 – 11:20       Hygiena

11:20 – 11:40       Oběd

11:40 – 12:30       Hygiena, příprava na odpočinek, čtení pohádky, relaxační chvilka pro předškolní děti a zájmové hry

12:30 – 13:45       Starší děti – předškolní příprava a zájmové hry, mladší děti – odpočinek

13:45 – 14:00       Hygiena

14:00 – 14:20       Odpolední svačina

14:20 – 14:30       Hygiena

14:30 – 16:30       Odpolední zájmové činnosti ve třídě, na zahradě (dle období)

16:30 – 17:00       Děti přechází do tříd soviček

9:00 - 11:00          Inhalace dětí dle potřeby a zájmu rodičů, skupinová cvičení dle zájmu a možností

 

Režim dne - Sovičky

7:30 – 8:30        -příchod dětí do třídy, uvítání, zařazení kartičky se značkou do mističky podle toho, kdy                                 jde dítě domů ( po obědě, po spaní)

                            -hry u stolečku a v herně, skupinové a individuální činnosti

                           - ukončení hry, úklid hraček a pomůcek, hygiena před svačinou

do 8:30              -příchod dětí do MŠ (vyjímka z důvodu lékaře, logopeda… -  nahlásit učitelce                                               předem)

8:30 – 9:00       -svačina - v jídelně MŠ

9:00-9:45          -řízená činnost

                          -komunitní kruh, pohybové hry a výchovně vzdělávací činnosti

9:45- 11:30       -pobyt venku - řízená a volná činnost

11:30-11:50      -oběd v jídelně MŠ

11:50 – 12:15   -vyzvedávání dětí po obědě

12:15 – 14:00   -odpočinek dětí

14:10 – 14:30    -svačina v jídelně MŠ

14:30 – 17:00    -volná hra, odpolední činnosti

                           -pobyt dětí venku ( dle počasí)

Režim dne - Berušky

7:00 - 7:30 - příchod dětí do třídy Sluníček

7:30 - 9:00 - příchod dětí, hry a činnosti dle zájmu dětí, individuální práce s dětmi,                                                           tělovýchovné činnosti, hygiena

9:00 - 9:30 - dopolední svačina

9:30 - 10:00 - hygiena, skupinové řízené činnosti, příprava na pobyt venku

10:00 - 12:00 - pobyt venku, (dle ročních období i povětrnostních podmínek lze                                                                    upravovat - smog), hygiena

12:00 - 12:20 - oběd

12:20 - 13:00 - hygiena, odchody dětí, relaxační chvilka na podložkách

13:00 - 14:30 - odpočinek na lehátkách, četba pohádky - poslech, relaxace, školní příprava předškoláků                             ve třídě Sluníček, hygiena

14:30 - 14:45 - odpolední svačina, hygiena

14:45 - 17:00 - odpolední zájmové činnosti, individuální práce s dětmi, pobyt na školní zahradě (dle                                  ročního období a podmínek)