název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Organizace školy

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

kontakt na pověřence k GDPR

Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací 

 

IČO: 63831449
IZO: 102073261
č.úćtu:

2000799309/0800

 

 

Organizace školního roku
I.A  Mgr. Radka Žáková
I.B PaedDr. Hana Kačírková
II.A  Mgr. Kateřina Petřinová II.B Mgr. Jitka Daňková 
III.A
 Mgr. Olga Lišková III.B Mgr. Dana Pelcová 
IV.A Mgr. Jana Pokorná  IV.B Mgr. Jan Hora 
V.A Mgr. David Hovorka  V.B  Mgr. Jana Kaňková

Anglický jazyk: Mgr. Jitka Daňková, Mgr. Marie Zahálková, Mgr. Petra Homolová
Hudební výchova: viz rozvrh tříd

Netřídní učitelé: Mgr. Miluše Filipiová, Mgr. Tomáš Novák, Bc. Petra Pacalajová, Mgr. Jarmila Šolcová

  

Třídní schůzky
 1. ročníky 3.9.2018 v 8.50 hodin
 16.10.2018 v 18.00 hodin
 15.01.2019 v 18.00 hodin
I.A, 23.04.2019 v 17.00 hodin
III.A, 29.04.2019 v 16.30 hodin
IV.A, 06.05.2019 v 17.00 hodin
 14.05.2019 v 18.00 hodin
Zájezd Londýn, 21.05.2019 v 17.00 hodin
 
 

 

 

Prázdniny
 Podzimní: 29. a 30.10.2018 
 Vánoční: 22.12.2018 - 02.01.2019 
  Pololetní: 01.02.2019 
 Jarní: 11.02.2019 - 17.02.2019 
 Velikonoční:  18.04.2019
 Hlavní  29.06.2019 - 01.09.2019

 

 Konzultační hodiny:
 vždy 1. pondělí v měsíci po dohodě s učitelem, ředitelem, vedoucím ŠD či ŠJ