název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Etická výchova

Ve školním roce 2014/2015 byla naše škola úspěšným žadatelem o dotaci z rozvojového programu MŠMT „Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015“.

Získanou dotaci jsme mj. použili na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti etické výchovy a nákup pracovních materiálů a metodických pomůcek do výuky.

Etická výchova není na naší škole vyučována jako samostatný předmět, ale je integrována do jednotlivých předmětů ve všech ročnících. Proto se všichni pedagogové školy v roce 2015 zúčastnili vzdělávacího kurzu „Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi“ v celkovém rozsahu 40 hodin. Jednotlivá témata etické výchovy si učitelé již nyní zařazují do výuky v rámci jiných předmětů – např. český jazyk a prvouka. V rámci etické výchovy jsme také v roce 2015 realizovali několik projektů.

  • v červnu 2015 se školní družina zapojila do charitativní akce EATS „Můžete pomoci“
  • v prvních třídách proběhl v září 2015 adaptační týden, který usnadnil malým školákům přechod z mateřské školy do školy základní. Děti se seznámily s prostředím školy a formou projektového a skupinového vyučování si stanovily pravidla chování ve třídě a ve škole.
  • v prosinci 2015 jsme opět ve spojení s EATS uspořádali dobročinnou sbírku na podporu organizace Domov Sue Ryder.

Bližší informace k dotaci

Žadatel o dotaci: ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 1966 /48, Praha 3 (dříve ZŠ V Zahrádkách)

Název projektu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků k posunu mravního vědomí a postojů ve vztahu učitel, žák a rodič

Anotace projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení profesní připravenosti pedagogického sboru v oblasti etické výchovy a podpora dílčích školních projektů na ZŠ a MŠ Jarov.

Projekt reaguje na celospolečenskou situaci, která vyžaduje ze strany školy soustavné a komplexní zvyšování sociálních kompetencí žáků, posilování orientace v mravních hodnotách a utváření zralé osobnosti. Realizační tým projektu: Mgr. Kateřina Petřinová, PaedDr. Stanislav Šebl, pí Oksana Maskaluková, pí Simona Vlasáková.

Informace o projektu: Mgr. Kateřina Petřinová – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.