Organizace začátku školního roku

Začátek školního roku připadá na středu 1.9.2021.

1.9. 2021

1. ročníky -  8.00 slavnostní zahájení šolního roku v atriu školy
                          poté ve třídě do 8.45 hodin, rodiče zatím v budově ŠD vyřídí přihlášku do družiny, ke stravování                                                  a do kroužků Aj LEAP

                   9.00 třídní schůzka zák. zástupců s třídními učitelkami

2. - 5. ročníky  testování
                      konec v 8.45 hodin

ŠD funguje od 8.45 hod. do 18.00 hodin.

Oběd 1. den od 11 hodin.

Žádáme o použití desinfekce na ruce při vstupu do školy a o zakrytí dýchacích cest ve vnitřních prostorách školy. Děkujeme.

2. 9. 2021

2. - 5. ročníky se již učí dle rozvrhu hodin.

1. ročníky - testování

               - výuka 2 hodiny (do 9.40 hodin)

3. 9. 2021

1. ročníky 3 vyučovací hodiny do 10.35 hodin.

Od 6.9.2021 všechny třídy pracují dle stálých rozvrhů, pouze 1. ročníky budou ještě celý týden končit každý den v 11.40 hodin.

Všem přejeme šťastné vykročení do nového školního roku!

Zobrazení: 479