název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Akce ZŠ 2020/2021

 Archiv akce ZŠ 2020/2021 tabulka

 

 
Datum:     Třída  
Popis:  Místo
 01.09.2020  

Slavnostní zahájení šk. roku 2020/2021

 
01.09.2020 I.A+B  Třídní schůzky od 9.00 hodin Kmenová třída
 05.09.2020  II.A+B  Začíná výuka plavání - celý školní rok  Bazén Pražačka
07.09.2020   Začíná program AJ s rodilými mluvčími - LEAP  
16.09.2020 I.A Korálkohraní  Kmenová třída
17.09.2020 I.B  Hýbeme se s medvědem - Teribear  Židovské pece
17. a 18.09.20 4. a 5. roč.  Ukliďme svět, ukliďme Česko  Okolí školy
28.09. - 2.10.20 III.A  ŠVP Krásná vyhlídka  Šumava
1. - 7.10. 20 3. - 5. roč.  Domácí kolo Logické olympiády - registrovaní žáci  
4.- 8.10.2020 IV.B  ŠVP  Rohanov  Šumava
08.10.2020    Podzimní zasedání Rady školy  
 13. a 14.10.20  Celá škola

 Sběr papíru
7.00 - 8.00 hod, 14.00 - 15.00 hod

 Před školou
12. - 16.10.20    Třídní schůzky, forma a termín bude upřesněno  
14.10.2020 I.A  Besedárium - Expedice Čtyřlístek zrušeno  Kmenová třída
16.10.2020 I.B  Tajemství lesa (Koniklec) zrušeno  Kmenová třída
20.10.2020    Fotografování jednotlivců  zrušeno  
22.- 28.10.20 1. - 2. roč.  Domácí kolo Logické olympiády (registrovaní žáci)  
 23.10.2020 I.B  Skřítek Kaštánek (Koniklec)   zrušeno  Židovské pece
 09.11.2020 I.B  Duchové z popelnic (Koniklec) zrušeno  Kmenová třída
 13.11.2020    Finále matematické soutěže Pangea (vybraní žáci)  
 3.12.2020 IV.A   Program sel. prevence - Život bez závislostí  Kmenová třída
  3.12.2020   V.A  BESIP - učebna 8.30 - 10.10 hodin  DDH Jilmová
 3.12.2020  IV.B  BESIP - učebna  10.30 - 12.10 hodin  DDH Jilmová
 4.12.2020 IV.A  BESIP - učebna  9.00 - 10.00 hodin  DDH Jilmová
08.12.2020 IV.A Program sel. prevence - Život bez závislostí 9.50 - 11.40 hod.
 Kmenová třída
14.12.2020   III.B  Program prim. prevence - Nikotin mě neláká 8.00 - 9.40 hodin  Kmenová třída
14.12.2020 III.A  Program prim. prevence - Nikotin mě neláká 9.50 - 11.40 hodin  Kmenová třída
15.12.2020 II.A  Program prim. prev. Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi 8.-9.40  Kmenová třída
15.12.2020 II.B  Program prim. prev. Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi 9.50-11.40  Kmenová třída
 17.12.2020 V.B   BESIP - učebna 8.30 - 10.10 hodin  DDH Jilmová
 17.12.2020 II.A, II.B
I.A, IV.B 
 Beautiful Strings - výchovný koncert po 1 vyuč. hodině od 8.00 hod.  Klubovna ŠD
18.12.2020   III.A. III.B
I.B
 Beautiful Strings - výchovný koncert po 1 vyuč. hodině od 8.50 hod.  Klubovna ŠD
13.01.2021  I.B   Program prim. prevence (Život bez závislostí) 8.00 - 9.40 hodin  Kmenová třída
13.01.2021  I.A  Program prim. prevence (Život bez závislostí) 9.50 - 11.30 hodin  Kmenová třída
22.01.2021  V.A   Program prim. prevence Bezpečně na internetu (9.00 - 9.50 hod)   online
22.01.2021   V.B  Program prim. prevence Bezpečně na internetu (10.00- 10.50 hod.   online
 22.01.2021  IV.B  Program prim. prevence Bezpečně na internetu (11.00-11.50 hod.)   online
13.05.2021 IV.A  Program prim. prevence Jak se nestát závislým na PC, 2. hod.  onl onlineine
13.05.2021 V.A Program prim. prevence Jak se nestát závislým na PC, 4. hod.  
Od 17.5.21   Celá šk.  Začíná program LEAP prezenčně dle rozvrhu ze září  
 19.05.2021 V.A+V.B   Matematická olympiáda od 8.30 hod., vybraní žáci   škola
20.05.2021  IV.B  4. hodina - LEGO   ICT pracovna
3.6.2021     Fotografování tříd   
 9.6.2021 I.A+B, V.B   Výlet Farma Soběhrdy  
 10.06.2021  IV.A  Exkurze Vítkov  
 11.06.2021  V.B  BESIP - jízdy  DDH Jilmová
16.6.2021  I.A   Výlet  Gutovka
16.6.2021 I.B  Vycházka Hrdlořezy Smetanka
16.6.2021 V.A  Exkurze ZOO Praha  
17.6.2021 IV.A  Exkurze Vyšehrad  Vyšehrad
21.6.2021   V.A  BESIP - jízdy 8.30 - 10.00 hodin  DDH Jilmová
21.6.2021 II.B  Výtvarná dílna  Kmenová tř.
 22.6.2021 II.A  Beseda -  Včelstvo od 8.00 hodin  Červená ŠD
22.6.2021   III.A Beseda -  Včelstvo od 10.00 hodin  Červená ŠD
22.6.2021 III.B Exkurze Vyšehrad  Vyšehrad
 22.6.2021    Schůzka zák. zástupců žáků budoucích 1. ročníků  
22.6.2021 II.B  Sportovní dopoledne Hřiště Habrová
22.6.2021   Schůzka zák. zástupců budoucích prvňáčků od 16.30 hod. Jídelna školy
23.6.2021 II.B  Literární čajovna Kmenová tř.
23.6.2021 I.B  Exkurze - Sběrný dvůr  Na Vackově
 24.6.2021    Schůzka zájemců o přípravné kurzy na víceletá gymnázia (4. ročníky) s manželi Zelenými od 16.00 hodin  Klubovna ŠD
24.6.2021  II.B   Putování za nejmocnějším kouzlem (bojovka)  
28.6.2021 I.B  Exkurze Botanická zahrada  Hrdlořezy
 29.6.2021 Celá škola   Loučení s žáky 5. roč., vystoupení pěv. sboru  Tělocvična
30.6.2021    Předávání vysvědčení, ukončení šk. roku.  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Zobrazení: 19