název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Akce ZŠ

 

 
Datum: Třída Popis:  Místo
 03.09.2018   

 Zahájení  školního  roku 2018/2019
Fotografie

 
03.09.2018 I.A + I.B  Třídní schůzka v 8.50 hodin  Kmenové třídy
05.09.2018 III.A  Třídní schůzka v 17.00 hodin  Kmenová třída
 10.09.2018 II.A  Přednáška o včelách 8.00 - 10.00 hodin  Kmenová třída
17.09.2018 V.B  Finanční gramotnost 8.00 - 9.40 hodin  Kmenová třída
 17.09.2018 V.A  Finanční gramotnost 9.50 - 11.40 hodin  Kmenová třída
21.09.2018 IV.A  Finanční gramotnost 8.00 - 9.40 hodin  Kmenová třída
21.09.2018  IV. B  Finanční gramotnost 9.50 - 11.40  hodin  Kmenová třída
26.09.2018 IV.A  Abeceda peněz, 8.30 - 10.30 hodin  ČS Koněvova
01.10.2018 III.A  Preventivní program - beseda s Policií ČR, 8.00 - 9.40 hodin  Kmenová třída
 01.10.2018  III.A  Finanční gramotnost 9.50 - 11.40  hodin  Kmenová třída
01.10.2018 I.A + B
II.A + B
Bezpečný kontakt se psem (od 8.55  a od 10.00 hodin) Tělocvična
 02.10.2018 III.B  Finanční gramotnost 9.50 - 11.40  hodin  Kmenová třída
 05.10.2018    Volby - třídy v 1. patře se učí v náhradních prostorách  
05.10.2018 V.B Exkurze do ZOO Praha Praha 8
05.10.2018 IIV.B + IV.A Exkurze do Zemědělského muzea Letná
08.10.2018 I.A+B,
II.A + B
Beseda s Policií ČR (p. Holub) Kmenové třídy
10.10.2018 III.A Bajky od 9.00 hodin KC Vozovna
11.10.2018 I.A Seznámení s knihovnou KC Vozovna
11.10.2018   Tři mušketýři od 9.30 hodin Divado U Hasičů
11.-12.10.18   Akce "72 hodin" - jednotlivé třídy se zapojí do projektu v rámci PČ  
12.10.2018   Volby  - 1. patro se učí v náhradních prostorách nebo má program mimo budovu školy  
12.10.2018 IV.B Vlastivědná vycházka Vyšehrad
14.10.2018 III.B Odjezd na ŠVP Jizerské hory
 15.10.2018 I.A + I.B  Kocourek Modroočko Divadlo U Hasičů
16.10.2018   Třídní schůzky od 18.00 hodin, předchází schůzka důvěrníků a zájemců s vedením školy v budově ŠD (17.35 hodin) Kmenové třídy
17.10.2018 V.A + V.B Pohyby Země, od 9.00 hodin Planetárium
17.10.2018 I.B Seznámení se školní knihovnou (4. vyuč. hodina)  
17.10.2018 VI.A beseda Písmo a kaligrafie, 9.30 – 10.30 hod. KC Vozovna
26.10.2018 III.A Výtvarný atelier  
26.10.2018 V.B Projektový den První republika - pro celou školu žákovská prezentace ze života První republiky  Kmenová třída
31.10.2018 III.A Vlastivědná vycházka po Praze 3  
02.11.2018 IV.A+ IV.B Primární prevence 9.00 - 12.00 hodin Muzeum policie 
06.11.2018 I.B Výtvarná dílna - slov. ilustrátor J. Král (8.00 - 11.40 hodin) Muzeum hl.m. Prahy
06.11.2018 II.A Povídání o myslivosti (11.00 - 12.00 hodin) IC Praha 3
06.11.2018 IV.A Povídání o myslivosti (11.00 - 12.00 hodin) IC Praha 3
06.11.2018 V.A + V.B Toulky sluneční soustavou od 9.30 hodin Planetárium
 6.-7.11.2018    Sběr papíru, 7 - 8.00 hodin, 14 - 15.00 hodin  Kontejner před školou
07.11.2018 III.A Pohádky KC Vozovna
08.11.2018 V.B Besip - teorie v učebně 8.30 - 10.10 hodin DDH Jilmová
08.11.2018 V.A Besip - teorie v učebně 10.30 - 12.10 hodin DDH Jilmová
09.11.2018 IV.A Besip - teorie v učebně 8.30 - 10.10 hodin DDH Jilmová
09.11.2018 IV.B Besip - teorie v učebně 10.30 - 12.10hodin DDH Jilmová
09.11.2018 V.A+V.B Primární prevence 9.00 - 12.00 hodin Muzeum Policie
13.11.2018 II.B O Sluníčku, Měsíčku  a hvězdičkách, od 9.00 hodin Planetárium
15.11.2018 I.B Beseda se spisovatelkou E.Starou (10.00 - 11.40 hodin) KC Vozovna
19.11.2018 IV.A Kocour v botách, od 9.30 hodin Div. U Hasičů
20.11.2018 I.B Žilo, bylo jedno město (9.50 - 11.40 hodin), Ekocentrum Koniklec Kmenová třída
22.11.2018 III.A Básnění, od 9.00 hodin KC Vozovna
23.11.2018 V.A Vánoce s Poutníky od 8.30 hodin Div. U Hasičů
23.11.2018 V.B Vánoce s Poutníky od 10.30 hodin Div. U Hasičů
26.11.2018 V.B Život bez závislostí - Jak se nestát závislým na PC (8.00 - 9.40 hod.) Kmenová třída
26.11.2018 V,A Život bez závislostí - Jak se nestát závislým na PC  (9.50 - 11.40 hod.) Kmenová třída
26.11.2018 IV.A Předvánoční jarmark v pobočce ČS pro veřejnost, od 15 do 18 hodin (Projekt Abeceda peněz) Všichni jste rdečně zváni! ČS Koněvova
28.11.2018  I.A + I.B   Vánoční stromeček, od 9.30 hodin Divadlo U Hasičů
29.11.2018    Fotografování jednotlivců, sada kalendář, 3x foto v rámečku a 4 průkazkové fotografie 250,- Kč.  
 30.11.2018
 IV.A Život bez závislostí - Bavím se i bez alkoholu (8.00 - 9.40 hod.) Kmenová třída
 30.11.2018  IV.B Život bez závislostí - Bavím se i bez alkoholu (9.50 - 11.40 hod.)
Kmenová třída
30.11.2018 IV.B + V.A Přednáška o Nepálu (8.00 - 9.40 hodin) Klubovna ŠD
03.12.2018 I.A+I.B  Turecký ostrov - loutková pohádka , od 9.30 hod. Dům nár.menšin
03.12.2018 III.A Labutí princezna od 9.30 hodin Div. U Hasičů
04.12.2018 IV.A Beseda o záchranné stanici, od 11.00 hodin IC Praha 3
04.12.2018   Beseda pro veřejnost - Přijímací zkoušky na gymnázia (man. Zelení), od 17.00 hodin Klubovna ŠD
05.12.2018   "Osmičkový Projekt" - soutěžní prezentace prací žáků 4. a 5. tříd Klubovna ŠD
06.12.2018 III.A Čtení pro kuře, od 11.00 do 12.00 hodin Mariánské nám., P-1
08.12.2018   Půda patří dětem - akce pro veřejnost, od 14.00 hodin ZŠ Jarov
10.12.2018 II.A Tatínek není k zahození od 10.00 hodin Divadlo V Dlouhé
10.12.2018 IV.A Projekt "Abeceda peněz" - předání certifikátu a odměn Pobočka ČS Koněvova
11.12.2018   Turnaj ve florbale, vybraní žáci 4. a 5. ročníků ZŠ Nám. J. z Lobkovic
11.12.2018 IV.A Návštěva domu pro seniory Habrová (13.00 - 14.30 hodin)  
13.12.2018 Celá škola

Anglické divadlo (1. a 2. roč. 8.55 - 9.40 hodin,
3. - 5. ročníky 10.00 - 10.45 hodin)  Foto p. Žáková

Tělocvična
 17.12.2018 II.B  Život bez závislostí - Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi (8.00 - 9.40 hod.) Kmenová třída
 17.12.2018  II.A Život bez závislostí - Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi (9.50 - 11.40.hod.) Kmenová třída
17.12.2018 III.A Bruslení pod "Věží"  
18.12.2018   I.A+B  Anička a Nebešťánek - zimní příběh od 9.00 hodin  Planetárium
18.12.2018 III.A Krtek a kalhotky, od 9.00 hodin Toulcův dvůr
 19.12.2018  

 Živý Betlém a vystoupení pěv. sboru
dopoledne pro MŠ a ZŠ,  odpoledne pro rodiče a veřejnost (18.30 hodin)   Foto p. Hacaperková,
Fotografie p. Žáková

 Tělocvična
19.12.2018   Plavecké zívody od 11.45 hodin Pražačka
 20.12.2018  III.A  Výlet do vánočního skanzenu  Přerov
15.01.2019    Třídní schůzky od 18.00 hodin, třídní důvěrníci a zájemci od 17.35 hod. schůzka s vedením školy v klubovně ŠD  
18.01.2019 I.B Duchové z popelnic 2. a 3. vyuč. hodina Kmen. třída
21.01.2019 V.B Program primární prevence - Bezpečně na internetu, 8.00 - 9.40 hodin Kmen. třída
21.01.2019 V.A Program primární prevence  - Bezpečně nainternetu , 9.50 - 11.40 hodin Kmen. třída
22.01.2019 I.A  Program primární prevence  - Chovám se bezpečně, 8.00 - 9.40 hodin  Kmen. třída
22.01.2019 I.B Program primární prevence  - Chovám se bezpečně, 9.50 - 11.40 hodin Kmen. třída
24.01.2019 III.A Program primární prevence - Nikotin mě neláká Kmen. třída
24.01.2019 III.B Program primární prevence - Nikotin mě neláká  
28.01.2019 III,A Bruslení Žižkovská věž
30.01.2019   Matematická olympiáda - vybraní žáci 5. ročníků (8.00 - 11.00 hod.) ZŠ Chmelnice
31.01.2019   Rozdává se pololetní vysvědčení  
01.02.2019   Pololetní prázdniny  
05.02.2019   Školní kolo recitační soutěže (od 14.00 hodin) Třída V.B
6. a 7.02.19 V.A+V.B

Simulace ostrých přijímacích zkoušek na víceletá gymn. (8.00 - 11.40 hod.),
přihlášení žáci, vede Dr. Zelený 

Červená třída ŠD 
07.02.2019 III.B Kočičí zahrada (4. a 5. hodina) Kmen. třída
11.-15.2.19   Jarní prázdniny  
18.2.2019   Odjezd na zimní ŠVP (sraz v 9.00 hodin u školy)  
18.02.2019 II.B Bude zima, bude mráz (8.00 - 11.40 hodin) Toulcův dvůr
19.02.2019   Pangea, matematická soutěž pro vybrané žáky 4. a 5. roč.  ve škole
20.02.2019 I.B Seznámení s knihovnou Vozovna
25.02.2019 III.A Bruslení  
28.02.2019 III.A Cesta k chlebu (9.00 - 12.00 hodin) Toulcův dvůr
 28.02.2018    Den otevřených dveří  
05.03.2019   Informační schůzka - mez. zkoušky z AJ, od 18.00 hodin  
06.03.2019   Obvodní kolo rec. soutěže Pražské poetické setkání (odpol. postup.  žáci) Atrium
06.03.2019  I.A  Veselé zoubky 8.00 - 8.45 hodin  Kmen. třída
07.03.2019 I.B  Veselé zoubky 8.00 - 8.45 hodin  Kmen. třída
07.03.2019 III.B  Kočičí zahrada (prim. prevence 4. a 5. vyuč. hodina)  Kmen. třída
11.03.2019 III.A  Minigolf pod věží (náhrada za bruslení)  
12.03.2019    Školní kolo pěvecké soutěže Pražská snítka (od 13.30 hodin)  Třída IV.A
15.03.2019 IV.A Voda pro život (9.15 - 10.45 hod.) NZM
19.03.2019 I.A+I.B  Labutí prinzezna od 9.30 hodin Div. U Hasičů
20.03.2019 II.A  Tajemství lesa (Ekocentrum Koniklec) 2. a 3. hodina Kmen. třída
20.03.2019 III.A  Písmo (od 9.00 hodin) KC Vozovna
20.03.2019    Soutěž v AJ - vybraní žáci (8.00 - 13.30 hodin) ZŠ Bronzová
21.03.2019   Soutěž ve zpěvu - "Jarní petrklíč" , vybrané žákyně (dopoledne) Praha 8
22.03.2019   Matematický Klokan - školní kolo (2. - 5. ročníky) Škola
29.03.2019 V.A+V.B O líné babičce (od 10.00 hodin) Div. V Dlouhé
05.04.2019 1. a 5. roč. Fotografování na fotoročenky   Změna termínu! Škola
02.04.2019   Obvodní kolo pěvecké soutěže Pražská snítka (od cca 13.00 hodin, postupující žáci) Kino Aero
15.04.2019 I.A+I.B Anička a Nebešťánek - Jarní příběh (od 9.00 hodin) Planetárium
17.04.2019 I.A+I.B Pomlázka se čepejří, 9.30 hodin Div. U Hasičů
 25.04.2019  I.B  Co ke knize patří? (Od 10.15 hodin, zdarma)  Vozovna
06.05.2019 I.B   Mláďata na statku (8.00 - 11.50 hodin)  Toulcův dvůr
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Zobrazeno: 2964