název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Akce ZŠ

 

 
Datum:     Třída  
Popis:  Místo
 02.09.2019  

Slavnostní zahájení šk. roku 2019/2020

 
02.09.2019 I.A+B  Třídní schůzky od 9.00 hodin Kmenová třída
 06.09.2019  II.A+B  Začíná výuka plavání - celý školní rok  Bazén Pražačka
11.09.2019
II.A  Beseda se spis. p. Vránou, 9.00 - 10.45 hodin Tapatan
11.09.2019 II.B Teribear, 8.00 - 11.40 hodin  Vítkov
16.09.2019   Začíná program AJ s rodilými mluvčími - LEAP  
16.09.2019 V.B Besip od 9.00 hodin DDH Jilmová
17.09.2019 IV.B Besip 8.30 - 10.10 hodin DDH Jilmová
17.09.2019 V.A Besip 10.30 - 12.10 hodin DDH Jilmová
18.09.2019 IV.B Beseda se spisovatelem R. Malým od 9.00 hodin KC Vozovna
18.09.2019 IV.A Beseda se spisovatelem R. Malým od 10.15 hodin KC Vozovna
 25.09.2019 II.A+B  Anička a Nebešťánek - podzimní příběh, od 9.00 hodin  Planetárium
 25.09.2019  Celá škola  Barevný den  
02.10.2019
II.A
 "Zdravá 5", 8.00 - 9.40 hodin Kmenová třída
02.10.2019
 I.B  "Zdravá 5", 9.50 - 11.40 hodin Kmenová třída
 03.10.2019  I.A  "Zdravá 5", 8.00 - 9.40 hodin Kmenová třída
 03.10.2019  II.B  "Zdravá 5", 9.50 - 11.40 hodin Kmenová třída
07.10.2019    Začíná saunování  
09.10.2019 III.A Vzpoura úrazům 8.00 - 9.30 hodin Červená klubovna ŠD
09.10.2019 IV.A Vzpoura úrazům 9.30 - 11.00 hodin Červená klubovna ŠD
09.10.2019 V.B Vzpoura úrazům 11.00 - 12.30 hodin Červená klubovna ŠD
10.10.2019    Rada školy 16.00 hodin  
od 10.10.19 Celá škola Zapojení se do projektu "72 hodin" - dle rozvrhu a počasí Areál školy
11.10.2019 III.B Vzpoura úrazům 8.00 - 9.30 hodin Červená klubovna ŠD
11.10.2019 V.A Vzpoura úrazům  9.30 - 11.00 hodin Červená klubovna ŠD
11.10.2019 IV.B Vzpoura úrazům 11.00 - 12.30  hodin Červená klubovna ŠD
 15.10.2019 Celá škola

 Třídní schůzky od 18.00 hodin, 17.35 setkání s vedením školy (důvěrníci a zájemci z řad rodičů) - v budově ŠD

 
16.10.2019 III.B "Zdravá 5" 8.00 - 9.40 hodin Kmenová třída
16.10.2019 III.A "Zdravá 5" 9.50 - 11.40 hodin Kmenová třída
17.10.2019 IV.B "Zdravá 5" 8.00 - 9.40 hodin Kmenová třída
17.10.2019 IV.A "Zdravá 5" 9.50 - 11.40 hodin Kmenová třída
18.10.2019 V.B "Zdravá 5" 8.00 - 9.40 hodin Kmenová třída
18.10.2019 V.A "Zdravá 5" 9.50 - 11.40 hodin Kmenová třída
 22.10.a 23.10.2019  

 Sběr papíru
od 7.00 do 8.00 hodin  a od 14.00 do 15.00 hodin

 Kontejner
před školou
25.10.2019 IV.A BESIP od 8.30 - 10.10 hodin DDH Jilmová
 29.-30.10.19    Podzimní prázdniny  
06.11.2019 II.B  Myslivost od 9.00 - 10.00 hodin Zemědělské muzeum
06.11.2019 IV.B Cesta ke chlebu 9.00 - 12.00 hodin Toulcův dvůr
07.11.2019 II.A Služebna MP 9.00 - 11.00 hodin Lupáčova, P-3
08.11.2019 I.A Služebna MP 9.00 - 11.00 hodin Lupáčova, P-3
08.11.2019 V.A+V.B Sluneční soustava 8.00 - 12.00 hodin Hvězdárna Ďáblice
13.11.2019 III. B Finanční gramotnost 8.00 - 9.40 hodin Kmenová třída
13.11.2019 III.A Finanční gramotnost 9.50 - 11.40 hodin Kmenová třída
15.11.2019 I.B Služebna MP 9.00 - 11.00 hodin Lupáčova, P-3
20.11.2019  IV.Ä Finanční gramotnost 8.00 - 9.40 hodin Kmenová třída
20.11.2019 IV.B Finanční gramotnost 9.50 - 11.40 hodin Kmenová třída
20.11.2019 II.B Služebna MP 9.00 - 11.00 hodin Lupáčova, P-3
21.11.2019 5. roč. Finanční gramotnost Kmenová třída
 22.11.2019 Celá škola   Fotografování jednotlivců (plátno + sada průkaz. fotogr.) cena za sadu 370,- Kč  
 26.11.2019  II.A+II.B  Mrazík  Div. U Hasičů
26.11.2019 III.A+III.B Návštěva Krokodýlí ZOO Praha 7
 27.11.2019 II.A+B   Polaris 1, od 9.00 hodin  Planetárium
27.11.2019 III.B Když je v pekle neděle od 9.30 hodin Div. U Hasičů
29.11.2019 III.B+IV.B  Jak jsem se ztratil Div. V Dlouhé
02.12.2019 I.A  Peklo Čertovina  
03.12.2019 I.B  Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc Divadlo Gong
04.12.2019 II.A+B  Jak jsem se ztratil  Div. V Dlouhé
05.12.2019 V.A+B  Možná přijde i Mikuláš ...  
06.12.2019    Projekt "Devítková výročí" - žáci 4. a 5. roč. Klubovna ŠD
08.12.2019 1. a 2. roč.

Dentální hygiena po hodinách
1. II.B, 2. I.A, 3. I.B, 4.II.A

Kmenové třídy
10.12.2019    Turnaj ve florbale - vybraní žáci  ZŠ Nám. J. z Lobkovic
12.12.2019 II.A+B  Když je v pekle neděle (od 9.30 hodin) Div. U Hasičů
13.12.2019 III.A + B  Dentální hygiena 1. a 2. vyuč. hodinu Kmenové třídy
13.12.2019 V.A+B, III.B Štědrý den  u Spejblů (od 10.00 hodin) Divadlo S+H
15.-20.12.2019   Zimní školy v přírodě - přihlášení žáci.Fotografie Benecko
16.12.2019 III.A Primární prevence 5. hodina Kmenová třída
16.12.2019 IV.A  Zpívání pro MŠ  
16.12.2019 IV.B Besip, 8.30 - 10.10. hodin DDH Jilmová
16.12.2019 V.A Besip, 8.30 - 10.10. hodin DDH Jilmová
17.12.2019 III.A+III.B Vánoční trhy 9.00 - 12.35 hod. Nám. Míru
17.12.2019 IV.A Besip, 8.30 - 10.10. hodin  
17.12.2019 V.B Besip, 8.30 - 10.10. hodin  
17.12.2019 SZ  Vánoční zpívání pro rodiče od 17.30 hodin Klubovna ŠD
 18.12.2019    Plavecké závody, vybraní žáci 3 - 5. roč., od 11 hodin do cca 13.30 hod.  Pražačka
19.12.2019 Celá škola   Vánoční zpívání pro školu 9.50 hodin  Tělocvična
13.01.2020   I.A+ I.B  Chovám se bezpečně, program prim. prevence, po dvou hodinách  Kmen. třídy
14.01.2020  II.A+II.B   Nejsme jen kamarádi, ale i spolužáci, PPP, po dvou hodinách  Kmen. třídy
 14.01.2020  

 Tonda Obal na cestách
Pořadí po vyuč. hodinách III.A, IV.B, III.B, IV.A, V.A

 Klubovna ŠD
14.01.2020  I.A+I.B   Kocourek Modroočko od 10.00 hodin  Divadlo Gong
14.01.2020     17.00 schůzka vedení školy s rodiči  Klubovna ŠD
     18.00 TS  
     17.00 - 18.00 hodin - konzultace netřídních a vyučujících AJ  
15.01.2020     Tonda Obal na cestách 
Pořadí po vyuč. hodinách: II.A, II.B, I.B, I.A, V.B
 Klubovna ŠD
16.01.2020  V.B+V.A   Jak se nestát závislým na PC, PPP, po dvou hodinách  
 17.01.2020 III.A+III.B   Nikotin mě neláká, PPP, po dvou hodinách  Kmen. třídy
17.01.2020 IV.B Cesta ke chlebu  Toulcův dvůr
20.01.2020 II.A+II.B   Lakomá Barka od 10.15 hodin  Divadlo Gong
20.01.2020 IV.A  Besip 8.30 - 10.10 hod.  DDH Jilmová
20.01.2020 V.A  Besip 10.30 - 12.10 hodin  DDH Jilmová
 20.01.2020 V.A+V.B   Program primární prevence, po dvou hodinách, Bezpečně na internetu  Kmen. třídy
21.01.2020 V.B Besip 8.30 - 10.10 hod. DDH Jilmová
21.01.2020 IV.B Besip 10.30 - 12.10  hod. DDH Jilmová
23.01.2020 IV.B Program primární prevence 1. a 2. vyuč. hodina, Bavím se i bez alkoholu Kmenová třída
23.01.2020 IV.A Program primární prevence 3. a 4.. vyuč. hodina, Bavím se i bez alkoholu Kmenová třída
24.01.2020 III.A Program primární prevence 1. a 2. vyuč. hodina, Nikotin mě neláká Kmenová třída
24.01.2020 III.B Program primární prevence 3. a 4. vyuč. hodinu. Nikotin mě neláká Kmenová třída
24.01.2020 V.B Národní technické muzeum Letná
30.01.2020     Vysvědčení  
 31.01.2020    Pololetní prázdniny (1 den)  
 04.02.2020 IV.B   Návštěva ČT  Kavčí hory
06.02.2020 I.B Co mi vyprávěla sýkora Toulcův dvůr
07.02.2020  Celá škola  

 Divadlo v AJ - dle rozpisu
8.30      II. A, II. B, III. A, III. B    Fotografie
9.30      I.A,I.B, předškoláci z MŠ Jarov   Fotografie
11.00    IV.A, IV.B, V.A, V.B    Fotografie

 Tělocvična
 11.02.2020    Školní kolo matematické soutěže Pangea 4. a 5. ročníky  
 11.02.2020  III.B  Program EVVO - Zima, Lesy hl.m.Prahy, Ekocentrum Prales  P - 19
12.02.2020   II. A + B  Polaris II od 9.00 hodin  Planetárium
17.- 21.2.2020     Jarní prázdniny  
25.02.2020   Školní kolo recitační soutěže - postupující žáci z jedn. tříd, od 13.30 hod.  
 27.2.2020    Den otevřených dveří od 14.15 hodin  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Zobrazeno: 3748