název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Akce školní družiny

Vážení rodiče,

ve středu 20. 3. 2019 se ve školní družině koná celodružinová akce "VÍTÁNÍ JARA" - zdobení stromů, tvoření dobrot a následné bubnování na bubínky. Akce je od 14:00 do 15:00.


Vážení rodiče,

ve středu 13.3.2019 navštívíme kino Aero - film Raubíř Ralf a internet.

Odchod 13:30 – 16:15. Cena 70 KČ.


12. 3. 2019 je z důvodu nemoci zrušen klub zábavné logiky a stolních her vedený Světlou Kamenskou. Děkujeme za pochopení.


12.3.2019 je z důvodu nemoci zrušen sportovní kroužek vedený N. Kamenskou. Děkujeme za pochopení. 


 

Poplatky za školní družinu

1800Kč na leden až červen uhradit do 14 dnů v lednu.

č. účtu: 6023-2000799309/0800 Ve zprávě pro příjemce je potřeba uvést jméno žáka.


S platností od 1.9.2016 pro odstavec „ Platby ŠD“ řádu školní družiny platí následující:

v případě neuhrazení úplaty ve stanovené lhůtě, bude docházka ukončena posledním dnem měsíce,

ve kterém není poplatek uhrazen. Neuhrazení úplaty za ŠD je posuzováno tak, že zákonný zástupce nemá nadále zájem, aby žák navštěvoval ŠD. Uvolněné místo bude nabídnuto k dispozici náhradníkům.

 

 


 

Datum: Popis:
 03.09.2018  Zahájení  školního  roku 2018/2019 

 

1.10.2018

 

Projekt - ,,KLÍČE PRO ŽIVOT"

 

 Říjen 

 STARTOVACÍ KLÍČ

 

 1.10-5..10.2018  Výroba stolní hry 
 10.10.2018  Olympiáda - celodružinová akce 
 17.10.2018

 Kino Aero - Úžasňákovi 2 - akce pro předem přihlášené žáky 

 24.10.2018  Sportovní kvíz - celodružinová akce 
Listopad 

 KLÍČ ODVAHY 

 

2.11.2018   Halloween party - celoškolní akce
 7.11.2018  Výlet na Staré Hrady - akce pro předem přihlášené žáky
22.11.2018   Výlet do IQLANDIE -  akce pro předem přihlášené žáky
29.11.2018   Stezka odvahy - celodružinová akce 

Prosinec

 

                                                             KLÍČ TRADIC
8.12.2018 Vernisáž na půdě školy - celoškolní akce 
 5.12.2018  Mikuláš, čert a anděl - celodružinová akce 
11.12.2018   KARLŠTEJN - MUZEUM BETLÉMU - akce pro předem přihlášené žáky
 12.12.2018  WORKSHOP - Vánoce ve světě - celodružinová akce 
 Leden 

                                                            KLÍČ FANTAZIE 

 

 9.1.2019  Dílna  ,,Kreslení na sklo" - vytvoření svícnu
16.1.2019   Pokusy - máslo, kreslení sodou, mléko a žehlička 
30.1.2019 

 Výlet do Šestajovic

Únor

                                                            KLÍČ 5 SMYSLŮ  

 

 6.2.2019  Hrátky se smysly - v každém oddělení 
25.2.2019   akce: HRÁTKY S TMOU - akce pro předem přihlášené žáky 
 27.2.2019  Vystoupení s Matýskem- břichomluvec - akce pro předem přihlášené žáky 
Březen

                                                           KLÍČ ŠIKOVNÝCH RUKOU

 

 4-8.3.2019  Výroba bubínku v každém oddělení 
13.3.2019  Kino - Raubíř Ralf - akce pro předem přihlášené žáky
20.3.2019  VÍTÁNÍ JARA - celodružinová akce, zdobení stromů, tvoření dobrot a následné bubnování na bubínky.

 

 

 


Zobrazeno: 9509