název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

image caption module joomla

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

image content caption module

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

easy image caption plugin

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

easy image caption plugin

Doučování

Vytvořeno: úterý 14. září 2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přišlo s nabídkou pro školy v podobě dotovaného doučování, jehož cílem je

zajištění přednostního doučování dětem ohroženým školním neúspěchem v důsledku koronakrize.

Mezi základní kritéria pro zařazení žáka do doučování patří např. zhoršení výsledků vzdělávání v důsledku distančního vzdělávání, specifických vzdělávacích potřeb žáka, odlišného mateřského jazyka žáka, nepodnětného prostředí apod.

Doplňujícím kritériem je např. finanční bariéra či 1., 2. a  5. ročník ZŠ, označen jako tzv. "přechodový ročník".

Zařazení žáka do doučování je plně v kompetenci třídního učitele a dalších učitelů ve třídě působících.

Doučování chceme zajistit pro všechny vytipované žáky a mělo by být poskytováno do konce kalendářního roku 2021. 

Konkrétní informace se rodiče vytipovaných žáků dozví prostřednictvím třídního učitele v nejbližších dnech.

Děkujeme 

Zobrazení: 492