název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

image caption module joomla

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

image content caption module

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

easy image caption plugin

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

easy image caption plugin

Volby do Rady školy

Vytvořeno: pátek 10. listopad 2017 12:17

     proběhnou 12. a 13. prosince od 7.00 - 8.00 hodin a od 14.00 - 17.00 hodin.

 

      Urna pro vhození vyplněných hlasovacích lístků bude zpřístupněna po oba dny ráno od 7.00 do 8.00 a odpoledne od 14 do 17 hodin v hlavním vestibulu školy u učitelské služby. Zde najdete také seznamy žáků jednotlivých tříd a dvě kolonky na podpis obou zákonných zástupců.

      Znamená to tedy, že volit mohou oba rodiče /1 rodič = 1 hlasovací lístek/.

      Hlasují zákonní zástupci žáků ZŠ.

      Hlasovací lístky se jmény navržených kandidátů rozdají třídní učitelé všem žákům ZŠ v předstihu.

      Vybírat budete označením  2 z kandidátů.

      Pro usnadnění Vašeho rozhodování byli všichni kandidáti osloveni s prosbou o zodpovězení několika otázek či kratičkou úvahu nad nimi. Současně byli informováni, že jejich odpovědi budou zveřejněny.

      Zde jsou zmíněné otázky. Odpovědi kandidátů najdete v příloze tohoto oznámení.

1. V čem spatřuji přínos mého případného zvolení do RŠ?

2. Jak vnímám současné školství, jeho největší bolesti (klady a zápory)? Jak vnímám postavení učitele, žáka?

3. Kde, v které oblasti vidím prostor pro zkvalitnění práce naší školy?

4. Jaký je můj vztah k dětem předškolního a školního věku?

5. Můžete napsat pár řádek o sobě.

      Navržení kandidáti:

paní Pacalajová, Kropáčková, Meisnerová, Kocurová, Řeháková, Bolcková, Jílková

pan Svěcený, Chodorev, Žampach

      Původně navržená kandidátka paní Hlavatá se rozhodla dle písemného vyjádření z 2. 11. 2017 nekandidovat.

Děkujeme za spolupráci                                                         Za ZŠ a MŠ Jarov David Hovorka

Zobrazeno: 902