název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

image caption module joomla

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

image content caption module

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

easy image caption plugin

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

easy image caption plugin

Organizační řád školy - Metodický pokyn k výuce 2020/2021

Vytvořeno: pátek 28. srpen 2020 12:09

Vyučující zohlední rozsah probraného učiva za 2. pololetí loňského školního roku. VDle doporučení ČŠI pracují s Tematickým plánem, který rozliší učivo probrané v plném rozsahu, zčásti, učivo vynechané.

 

Zobrazeno: 65