název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

image caption module joomla

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

image content caption module

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

easy image caption plugin

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

easy image caption plugin

Organizace prvního školního dne

Vytvořeno: středa 26. srpen 2020 11:58

 1. ročníky

Sejdou se v Atriu školy před 8 hodinou.

Po slavnostním zahájení školního roku odejdou s třídními učitelkami do tříd v doprovodu max. 1 dospělého.

Ostatní dospělí se přesunou do areálu před školou. Během 1. vyučovací hodiny si mohou vyzvednout čip do ŠJ oknem do ulice Na Chmelnici (záloha 130,- Kč).

Po první hodině (8.45) děti mohou odejít do školní družiny nebo domů. Oběd se vydává od 11.00 hodin.

Následuje třídní schůzka, které se zúčastní pouze jeden zák. zástupce. Dospělí i děti budou mít při vstupu do areálu školy roušky.

 

2. - 5. ročníky

Procházejí všichni hlavním vchodem bez doprovodu dospělých do svých tříd, použijí dezinfekci při vstupu i ve třídách.

Po první vyučovací hodině odcházejí do ŠD nebo domů (lístečky s odchodem).

Oběd se vydává od 11.00 do 12.00 hodin.

ŠD bude fungovat do 18.00 hodin.

Nošení roušek pro žáky v budově školy je povinné!

Zobrazeno: 267