název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

image caption module joomla

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

image content caption module

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

easy image caption plugin

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

easy image caption plugin

Půda již podruhé patřila dětem!

Vytvořeno: neděle 16. prosinec 2018 22:48

V sobotu 8.12.2018 proběhl druhý ročník umělecké vernisáže - happeningu dětí, rodičů a učitelů ZŠ Jarov ve spolupráci s GMHŠ hl. m. Prahy a ZUŠ ze Štítného ul.

 

Posláním celé akce bylo prostřednictvím dětského umění oživit nevyužité prostory školy a vytvořit dramaturgický plán pro následný projekt rekonstrukce půdních prostor školy jako celoročně využitelného prostoru vhodného k uspořádání uměleckých a vzdělávacích akcí.

Celá akce začala vesrnisáží děl dětí z výtvarného kroužku žáků pod vedením paní Raškové, která se ujala organizace celého projektu, ve spolupráci s paní učitelkou Messiereurovou, která vede žády v ateliéru školy pod hlavičkou ZUŠ ve Štítného ulici.
Kromě výtvarných děl děti přetvořily půdu budovy na interaktivní scénografické dílo (stínové divadlo, divadelní představení žáků dramatického kroužku, které nacvičila paní Zelená - Sittová).

Celou akci podpořily paní vychovatelky ŠD kavárnou a vývarnými dílnami pro rodiče a děti v prostorách budovy ŠD.

Vyvrcholením odpoledne bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromu v atriu školy.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci projektu, a také návštěvníkům, kteří přišli vystavující a účinkující podpořit.

Kdo nestihl půdu navštívit, bude mít ještě možnost prohlédnout si expozici ve středu 19.12. po vystoupení pěveckého sboru a třídy V.B, která sehraje "Živý Betlém" od 18.30 v tělocvičně školy.

 

Průřez odpoledne ve fotografii očima p. Hacaperkové

Zobrazeno: 238