název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

image caption module joomla

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

image content caption module

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

easy image caption plugin

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

easy image caption plugin

Organizace 1. dne

Vytvořeno: pondělí 27. srpen 2018 13:10

Prázdniny utekly jako voda a přiblížil se nový školní rok 2018/2019.

Ve škole se poprvé uvidíme v pondělí 3.září 2018. Vyučování potrvá 1 vyučovací hodinu, školní družina bude fungovat od 8.45 do 18.00 hodin.

Obědy se budou vydávat cca v 11 hodin, bude upřesněno.

1. ročníky

Děti se se svými učitelkami před vyučováním sejdou v atriu školy, v 8.00 hodn proběhne slavnostní zahájení školního roku.

Poté se děti odeberou do svých kmenových tříd, rodiče zatím přihlásí děti ke stravování v jídelně školy. V 8.45 hodin si děti přeberou netřídní učitelé, aby je odvedli do školní družiny, v 8.50 hodin se bude konat první třídní schůzka ve kmenových třídách.

V úterý bude vyučování pro prvňáčky končit v 9.40 hodin, další dny prvního týdne v 10.35 hodin.
2. týden budou mít děti do 11.40 hodin, tedy 4 vyuč. hodiny.
3. týden se budou učit podle rozvrhu hodin.

2. - 5. ročníky

První den vyučování končí v 8.45 hodin, od úterý se již budou učit podle rozvrhu hodin.

Přejeme všem vykročení do nového školního roku tou správnou nohou!

Zobrazeno: 841