název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

image caption module joomla

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

image content caption module

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

easy image caption plugin

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

easy image caption plugin

Zápis do 1. tříd

Vytvořeno: čtvrtek 29. březen 2018 9:15

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Jarov se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna 2018.

Pokud jste využili náš rezervační systém, dostavte se prosím se svým dítětem min. 5 minut před časem Vaší rezervace. Zájemci bez rezervace, jejichž dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti školy, mohou přijít přímo k zápisu, ale musí počítat s delší dobou čekání. Zájemcům s trvalým pobytem dítěte mimo spádovou oblast školy doporučujeme zápis na „spádové škole“.

K zápisu budete potřebovat:

  • rodný list dítěte
  • platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • doklad prokazující trvalé bydliště dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce, OP dítěte, potvrzení městské části Praha 3)

 

Z webových stránek (viz odkaz Zápisy/ Zápisy ZŠ) si můžete stáhnout další dokumenty potřebné k zápisu:

  • zápisní list (nutný podpis obou zákonných zástupců, popř. zajištění plné moci nebo podepsání čestného prohlášení – vše v přílohách)
  • informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (každý zákonný zástupce si vyplní vlastní souhlas)

 

Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Zobrazeno: 727