název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Vítáme vás na stránkách lV.B

18. 9. 

Pro 7 žáků, kteří nejsou přítomni

Český jazyk - pracovní sešit Alter strana 6 celá

V pondělí plánován v Čj diktát, zkoušení vyjmenovaných slov, pokračování v látce Význam slova,

v matematice plánuji desetiminutovku na malou násobilku + pamětné násobení např. 3.60=, 5.16= atd.

Děkuji Hovorka

 

 

17. 9.

Pro 5 žáků, kteří jsou nepřítomni:

Český jazyk: 

Zkoušení řad vyjmenovaných slov

Oprava včerejší doplňovačky

Procvičování vyjmenovaných slov formou hry u interaktivní tabule

Matematika:

Učebnice str. 12 / cvičení 43 společně ústně / pamětně

              str. 12 / cvičení 44 rozbor úlohy je v učebnici 

              str. 12 / cvičení 45 společně , k tomu doplněno např. do 1 bedýnky se vejde 5 kg ovoce. Kolik kg hrušek, kolik

                           kg jablek, kolik kg ovoce celkem?

              str. 12 / cv. 46 společně

Volný list ze včerejška dokončen, čili cv. 10 a 11 společně.

Děkuji David Hovorka

 

16. 9.

Vážení rodiče žáků, kteří nejsou ve škole:

Český jazyk - zkoušení řad vyjmenovaných slov

Český jazyk - PS Alter str. 5 / cvičení 8 a 9 slova nadřazená, podřazená, souřadná

Český jazyk - doplňovačka , extra lístek, najdete v příloze na této stránce

Matematika aritmetika - opakování násobilky  

Matematika aritmetika - volný list extra, cvičení 1,2,3,4,8,9 a druhé cv. 9, najdete na této stránce v příloze

Matematika geometrie - opakování přímek, úseček, nově polopřímka, značení, princip

Matematika geometrie - PS Fraus str. 48/ cv. 1 a 3 a str. 49 / cv. 6

Děkuji za spolupráci.

David Hovorka

 

15. 9.

Vážení rodiče žáků v karanténě,

co se týče učiva za pondělí a úterý, není toho mnoho:

V pondělí jsme byli na DDH, ráno jsme měli výuku jen 15 minut, rozepsali jsme 2. diktát, který jsme dopisovali dnes.

Dnes jsem zkoušel řady vyjmenovaných slov, neboť jsem zde zjistil mezery. Stále se věnujeme opakování + samozřejmě zařazuji i prvky třídnických hodin, s tím, jak se děti vracejí, povídáme si o situaci a přijatých opatřeních.

V matematice prosím o procvičování násobilky a pamětných spojů čísel 15 a 25. Tedy 15+15 =, 15+15+15 =, 25 + 25 =, 25 + 25 + 25 = atd.

Zítra již budu moci zadat přímo cvičení, která budeme vypracovávat ve škole.

Postupujeme pozvolna, aby nenastal problém nejen pro žáky v karanténě, ale i pro ty, ketří absentují z jiného důvodu.

Až bude ve třídě větší počet žáků, budu využívat materiály, které jsem vytvářel k online výuce na jaře, a důležité pasáže budeme společně procházet.

Děkuji za spolupráci

David Hovorka

 

13. 9.

Prosím rodiče žáků, kteří jsou v karanténě a po testech, aby informovali školu o výsledku testů. Těm, kteří tak již učinili, děkuji a jsem rád, že zatím jsou všechny výsledky negativní.

Děkuji Hovorka  

 

10. 9.

V pondělí 14. 9. návštěva dětského dopravního hřiště - jízdy, 8.30 - 10.10, s sebou přezůvky, sportovní obuv a doporučuji vlastní přilbu.

Ráno proběhne diktát z Čj, poté odchod, návrat na velkou přestávku, odpadá část Čj, celá M a Př.

4. hodina dle rozvrhu.

 

Úkoly pro žáky v karanténě:

Český jazyk - význam slov, synonyma, antonyma, druhy slov - velký PS Alter str. 4 celá

Matematika - procvičování násobilky a PS Fraus str. 7/cv. 10 a 12 a 13. 

S pozdravem Hovorka

 

10. 9.

Oprava včerejšího zadání:

Fialové pětiminutovky strana 8, tam byly úkoly již dva, snad jste si toho všimli.

Omluva od Hovorky 

9. 9.

Dobrý den, vážení rodiče, milí žáci,

přináším souhrn dnešní práce žáků přítomných ve škole.

Pokud budou žáci v karanténě moci, prosím o doplnění, abychom byli srovnáni.

Čj - společný rozbor diktátu, upozornění na problematické jevy, visící netopýr, sbíráme, Krkonoše, Labe, Vltava, 

vymýtit zlozvyky, bytost, vichřice, zbytek výborného sýra, starobylá, výcvik, lysinka.

Čj - pracovní sešit velký Alter str. 3 / cv. 3

ČJ - fialové pětiminutovky str. 6 máme celou (1. a 3. sloupec byly dřívější domácí úkoly, 2. sloupec ve škole)

M - uč. Fraus, str. 6 / cv. 15, 17, 19 - ústně

str. 7 / cv. 22 - ústně

str. 8 / cv. 26, 27, 29 - ústně

M - prac. sešit str. 5 / cv. 2, 3, 4

str. 6 / cv. 6, 7, 9

M - geometrie, opakování do sešitu, který doma nemáte, nicméně zopakovali jsme si bod v rovině, bod na přímce, čáry rovné, křivé, lomené, přímky různoběžné, rovnoběžné a kolmé.

Vzhledem k tomu, že 15 dětí je ve škole a děti v karanténě se budou vracet příští týden do školy, neplánuji zatím online výuku. 

Škola v přírodě je přesunuta na 4. října. Vše zůstává beze změny. Jiný přesun kromě 28. září nebyl možný a zkrátit 5 denní školu v přírodě o 2 dny mi nepřišlo vhodné.

Všechny zdravím, děkuji za spolupráci, přeji co nejvíc negativních testů a brzké shledání ve škole.

Děkuji všem za podporu a držím palce.

Myslím na Vás 

Váš Hovorka 

 

8. 9. 15.55

Vážení rodiče,

ve IV. B je doporučená karanténa KHS jen pro žáky, kteří přišli do blízkého kontaktu s pozitivně testovanou paní asistentkou, tedy nejbližší okruh 1. lavice u okna. Poslední účast paní asistentky ve třídě byla 3. 9.

Cituji z emailu KHS: 

"...sourozenci dětí, kteří jsou v karanténě, do školy chodit mohou. Jestli ve škole uznáte, že celá třída byla v kontaktu, půjde celá třída do karantény. My, hygiena, se snažíme  vyhledat jen ty osoby, které byly v úzkém, rizikovém kontaktu..." 

 

Vzhledem k situaci jsem se snažil o přesun termínu odjezdu na Švp na jaro 2021. Od CK 2 jsme před chvílí obdrželi nabídku 2 náhradních termínů na září / říjen, tedy na dobu, kdy by bylo již po karanténě žáků, kteří přišli do blízkého a rizikového kontaktu s paní asistentkou (ve IV. B) a paní vychovatelkou I. B (3 žáci). 

Cituji z emailu CK2:

"...na základě našeho dnešního rozhovoru jsme zjišťovali, jak budeme v případě objednávky pana učitele Hovorky postupovat. Rádi bychom Vám vyšli vstříc v momentální nepříznivé situaci, proto zde obratem nabízíme náhradní termíny (též na penzionu Ekosport), které budou již mimo karanténu dětí a pedagogů ze současného trasování případů.

Nejbližší možné termíny:

27.9. až 1.10.2020

nebo

4.10. až 8.10.2020

Teprve, pokud by i nově zvolený náhradní termín byl znovu zasažen novým omezením provozu školy, kdy by hygiena výjezd nedoporučila, respektive zakázala, přistoupili bychom na změnu termínu na jaro dalšího roku. Obáváme se však, že podobná omezení provozu škol se nám ani nadále nebudou vyhýbat a bude je třeba po několik příštích měsíců přijmout jako součást života. Proto vždy hledáme nejbližší možné náhradní termíny..."

 

Naším (Hovorka, Kamenská) primárním cílem je odjet s co nejvyšším počtem žáků, tak aby škola v přírodě měla smysl.

Osobně se přikláním k termínu 4. - 8. října. 

Prosím o Vaše rychlé vyjádření.

1. možnost je odjezd teď v neděli s těmi, kdo bude ok,

rizikem je:

nulové zajištění zbylých žáků, kteří zůstanou doma, ze strany školy

karanténa by měla být 10 dní, tedy znemožnění odjezdu žáků z blízkého okruhu paní asistentky.

2. možnost je odjezd v jeden z nabízených termínů, já preferuji říjnový, neboť v prvním (zářijovém) termínu jede již kolegyně Žáková 

rizikem je:

nevíme, jaká bude situace

Prosím napiště mi co nejrychleji email, musím potvrdit termín.

Děkuji Hovorka

 

 

8. 9.  13.25 h.

V 16 hodin čekáme na zprávu CK 2 ohledně možného přesunu termínu ŠVP.

Ve třídě je v tuto chvíli ze strany KHS doporučená karanténa jen žákům, kteří byli v úzkém rizikovém kontaktu s nakaženou asistentkou.

Jakmile budu mít nové informace, dám opět vědět.

David Hovorka 

  

 

8. 9.  7.15 h.

Dobrý den,v průběhu dne Vás budu informovat, jakmile budu mít zprávu z KHS. Musím poslat kontakty na děti z nejbližšího okolí nakažené osoby + žáky, kteří chodí do ŠD do I. B + žáky, kteří mají sourozence v I. B. Až budu mít vyjádření KHS, budu jednat i s CK2 ohledně školy v přírodě. Naše třída zatím v karanténě není. Hovorka

 

3. 9.

Dobrý den, vážení rodiče,

žáci postupně dostávají a domů nosí pracovní sešity a učebnice. Prosím o jejich obalení.

Ve škole nadepisujeme mnou z TF pořízené sešity, tam zajistím obaly já.

Prosím o podpis v ŽK str. 6, lístek se stvrzením seznámení se s Manuálem MŠMT, naším Metodickým pokynem a dokumentem Ochrana zdraví. Je to důležité pro účast Vašeho dítěte ve škole.

Od žáků přijímám Potvrzení zdravotní způsobilosti na školu v přírodě.

Žáci přinášejí čtenářské deníky se zápisem 1 knihy přes prázdniny.

Prosím zbylé žáky o přinesení 1000.- do TF.

V pátek 4.9. nejsem (lékař mimo Prahu), hodinu Čj odsupluje Mgr. Novák.

Příští týden už pomalu začneme opakovat látku za období březen až červen 20. Mezi budou vloženy TH.

Děkuji za spolupráci

David Hovorka

 

31. 8.

Pozor,

nově roušky ve škole pro děti i pedagogy, viz článek na hlavním panelu školních webových stránek.

Děkuji Hovorka 

28.8.

Vážení rodiče, milí žáci,

přináším další informace, které se týkají úvodních dní nového školního roku.

Výuka 1. den je od 8.00 do 8.45, poté odcházejí žáci do ŠD. Dezinfekce je u vchodu i ve třídách. Dospělí do školy nechodí, vyjma 1 rodiče na 1 žáka 1. třídy (Mají TS 1. den a 1 rodiči umožníme doprovod 2. den (v roušce).

ŠD pro 4. ročník v 1. patře hlavní budovy, DiS. Balíková Tereza + někteří žáci rozmístěni do dalších tříd.

Podle poslední informace od pan Mgr. Nováka by zde mělo být místo i pro Matyáše (dvě děti z jiných tříd nenastoupí).

Oběd 1. den od 11 do 12 hodin za zpřísněných hygienických pravidel.

Mám objednány pracovní sešity na Čj, M, Př. Vzhledem k tomu, že Mgr. Hora nepožaduje PS na Vlastivědu, objednal jsem i učebnice Alter češtiny, které považuji za stěžejní, aby výuka měla koncepci a úroveň a mohl jsem garantovat slušnou znalost češtiny. Učebnici obdrží každý žák a bude v jeho valstnictví.

Pracovní sešity na Aj řeší Mgr. Homolová.

Nové PS dorazí v úterý nebo ve středu.

Mám objednány sešity na psaní na Čj, M, M- geo, Vl, Př a Aj. Dále čtvrtky, podložky, euroobaly a desky na portfolia. Ty dorazí ve středu.

Vyúčtování provedu na 1. třídní schůzce.

Prosím přinést 1.000 do TF (nákup potřeb, ev. další akce). Týká se žáků, kteří nezaplatili při předávání vysvědčení.

Učebnice za 4. ročník přinesou žáci ve středu 2. 9.

Kdo neodevzdá, nedostane nové učebnice. Pokud někdo uvedl učebnici za 3. ročník do neodevzdatelného stavu, koupí novou.

Kufříky na VV a PČ nechám na Vás. Pokud víte, že nejsou v pořádku, lze odnést, doplnit a opět přinést. Ale tento proces nesmí trvat měsíc. Lze vyřešit i tím, že se žák podívá, co v kufru schází, a přinese si jen danou výtvarnou potřebu na doplnění.

Nezapomeňte na čtenářské deníky s e zápisem knihy přes prázdniny.

Co se týče ŠVP, odjezd je stanoven na 13. 9. v 8.35, sraz je v 8.15.

Žáci obdrží v úterý nebo ve středu potvrzení zdravotní způsobilosti, to nosí mně zpět obratem, a potvrzení o bezinfekčnosti, to až k autobusu s datem odjazdu, neboť nesmí být starší 24 hodin a jedeme v neděli.

Na složení doprovodu se nic nemění.

Nezapomeňte dětem přibalit tmavě modré nebo černé jednobarevné tričko.

Na stránkách školy jsou 3 důležité dokumenty, Manuál MŠMT, Metodický pokyn k výuce a Ochrana zdraví. Prosím o pečlivé prostudování. Podpisem do ŽK, které žáci obdrží, strvdíte seznámení se s těmito materiály.

Vážení rodiče, milí žáci, vývoj situace nedokáži predikovat, stejně jako Vy. Nicméně, svým zodpovědným chováním a dodržováním stanovených předpisů a doporučených opatření můžeme riziko alespoň částečně eliminovat a odsunout tak případné změny způsobu výuky.

Těším se na děti, těším se na spolupráci s Vámi.

Držme si vzájemně palce.

Pěkný poslední prázdninový víkend všem.

Váš Hovorka

18. 8.

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás na stránkách třídy IV. B. Stejně jako v minulém roce, budou tyto stránky, stejně jako stránky školy, hlavním informačním kanálem mezi školou a rodiči. Samozřejmě můžete dále využívat emailové adresy všech učitelů s doménou zsjarov, které zůstaly beze změny.

Zde ještě překopírované informace CK 2, které byly v červenci umístěny u třídy III. B:

Dobrý den, pane Hovorko,

věříme, že koronavirová situace se nebude výrazně zhoršovat a již se nebudou opakovat nepříjemnosti, které se udály. Pevně věříme, že podzimní ŠvP bude možné uskutečnit.

Pokud by však skutečně k něčemu podobnému opětovně došlo, budeme se vždy snažit se školou domluvit. Jedním z možných řešení, ke kterému se budeme přiklánět, bude přesun pobytu na další náhradní termín (jaro 2021). V případě, že bude opětovně vyhlášen nouzový stav a zákaz výjezdů na termín 13.9. – 17.9.2020, a další přesun nebude možné uskutečnit, uhrazené částky za pobyt Vám (potažmo rodičům) budou vráceny.

Jestli však někteří rodiče Váhají již nyní a své dítě by raději chtěli z pobytu odhlásit, je třeba počítat se stornopoplatkem. Rodiče by nás měli o odhlášení písemně informovat, následně jim budou zaslány podrobnosti o výši stornopoplatku (aktuálně 1500 Kč + 80 Kč pojištění) a jaký bude následující postup. Rodiče tyto informace naleznou i na přihlášce. Přesto však věříme, že rodiče zachovají chladnou hlavu a vyhneme se případnému hromadnému odhlašování žáků.

S přáním pěkného dne

za cestovní kancelář CK2

Ing. Lucie Vávrová

Osobně věřím, že školu v přírodě v září zrealizujeme. Já i paní vychovatelka Kamenská se moc těšíme.

V době do odjezdu Vám samozřejmě budu přinášet všechny podstatné informace.

Pěkné dny David Hovorka

 

Zobrazeno: 10512