název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Vítáme vás na stránkách lV.A

Na základě velkého zájmu o individuální konzultace Vám nabízíme termín každé úterý v 11:00. Schůzky se vždy účastní oba rodiče s dítětem, ředitel školy a třídní učitelka. Kontaktovat nás můžete na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

29.1.2020

Výskyt planých neštovic v naší třídě!!!

Týden od 27.1. - 30.1.2020

Čj - probíráme vzory mužského rodu (v učebnici a pracovním sešitu kap. Sportovně)

 

16.1.2020

Vážení rodiče, 

na rodičovských schůzkách bylo vybráno 1750 Kč jako peněžitý dar a částka byla předána hospodářce školy paní Simoně Vlasákové. Ta bude informovat Vašeho zástupce z řad rodičů, jak bude s těmito prostředky naloženo.

Jménem třídy Vám za dar děkujeme.

Mgr. Eva Hříbková

 

Informace k čtvrtletním písemným pracím:

15. 1. písemná práce z přírodovědy + písemná práce z vlastivědy (započítány známky těm, kterým se práce povedla. Ostatní mají poslední šanci na opravu v úterý 21.1.2020)

16. 1. čtvrtletní práce z ČJL

17. 1. čtvrtletní práce z Ma

21. 1. písemná práce z Vl (píší jen ti, kterým se test nepovedl 15.1.)

 

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK! 

 

16.12.2019

Vážení rodiče,

dnes jsme se třídou absolvovali vánoční vystoupení v MŠ. Chtěla bych touto cestou všem poděkovat za pěkné výkony. Vystoupení se dětem povedlo. Také bych Vám chtěla poděkovat za cukroví, které děti donesly.

Bohužel Vás musím informovat o kázeňských problémech, které se v naší třídě začínají rozmáhat. Děti si dělají naschvály: schovávají si věci, učebnice, boty... Dnešním vrcholem je znečištění zimní bundy psími exkrementy a natržení bundy. Následným prošetřováním ve třídě bylo zjištěno, že se nejedná o první případ poškozování cizí věci. (Nikdo se nepřiznal.) Žádáme Vás tímto, abyste si s Vašimi dětmi promluvili o závažnosti takového jednání a nepřijatelnosti takového chování ve společnosti!!!

 

Vážení rodiče,

s blížícími se Vánoci a s přáním dětí uspořádat v pátek 20.12. vánoční posezení u čaje s rozdáváním dárků pod stromečkem bychom Vás rádi požádali, zda byste koupili drobný dárek v hodnotě 50 - 100 Kč, který pak Vaše dítě donese do školy. Každý dárek dostane své číslo a u stromečku proběhne tombola, kde si děti svůj dárek vylosují. (Chceme předejít tomu, aby někdo odešel zklamaný a bez dárečku.) Též prosíme o pár kousků cukroví k čaji (3 - 5?). Děkujeme.

  

16.1.2020 - pravděpodobný termín 2. čtvrtletní práce z Čj - pouze jedna práce (doplňovačka + stavba slova, určování slovních druhů, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, vzory podstatných jmen středního a ženského rodu a jejich koncovky). Slohová práce - pouze jedna za pololetí. Nyní psát již nebudeme.

- připomínám - nosit čtenářské deníky - nejpozději do 10.1.2020!!!

Týden od 2.12.2019 do Vánoc

Ma - pracovní sešit do s. 34, v učebnici Ma do s. 36 a v geometrii v pracovním sešitě do s. 53.

Čj - probírali jsme vzory středního a ženského rodu. Do Vánoc budeme procvičovat psaní koncovek u jmen středního a ženského rodu a opakovat probrané pravopisné jevy. (kap. Italsky a Vánočně v učebnici i v pracovním sešitě)

 - prosím o průběžné nošení čtenářských deníků (2 - 5 knih/1. pol.)

- do Vánoc stihneme ještě 1 diktát a 2 pětiminutovky

Týden od 25. do 29.11.2019

Čj - probíráme a procvičujeme vzory podstatných jmen rodu středního (psaní koncovek, zvláště -i/-y po obojetných souhláskách v koncovkách podstatných jmen středního rodu) - kapitola Omluvně (s. 46 - 53), pracovní sešit (s. 27 - 30).

- sloh a komunikace: Jak si psát poznámky (žáci dostali šablony - nosit, prosím, do školy!); Jak se omluvit a požádat o něco v písemném i ústním projevu; Co je to manipulace a jak se jí bránit.

Týden od 18. do 22. 11. 2019

Čj - v učebnici probíráme kapitolu Slovensky

- národní a mateřský jazyk; spisovnost/nespisovnost

- opakujeme a procvičujeme: základní skladební dvojice, skladební dvojice; spodobu znělosti; slovní druhy; vyjmenovaná slova; stavbu slova (předpona, kořen, přípona) - zaměřujeme se na změnu hlásek v kořenu příbuzných slov; rozdíly mezi předložkami a předponami - pravopis

Pracovní sešit - hotová cvičení 1 - 4/ s. 22,23

- pro nemocné: tento týden dokončíme kapitolu Slovensky jak v učebnici, tak v pracovním sešitě. Prosím o doplnění látky.

 

Všechny fotografie z minulého roku najdete na https://jarovlis.rajce.idnes.cz/

 

 

 

Zobrazeno: 9949