název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Vítáme vás na stránkách lll.A

V minulých dnech se v naší třídě vybralo celkem 1661 Kč do FONDU ODMĚN. Tímto Vám všem moc děkujeme. První peníze (asi 500 Kč) budou použity na občerstvení již tento čtvrtek na VALENTÝSKÉ DISKOTÉCE, která se koná v ŠD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče žáků z mé skupiny AJ,
dovolte mi, abych vás pozvala na schůzku se mnou a vedením školy.
Sejdeme se v úterý 11. 2. 2020 v 17 hodin v učebně AJ v přízemí školy.
Pozvání platí též na hodinu AJ vašich dětí v pondělí 10. 2. v 10:45.

Mgr. Marie Zahálková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme Vám za spolupráci v prvním pololetí a všem přejeme krásné POLOLETNÍ PRÁZDNINY.

Tomáš Novák a Petra Pacalajová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Níže naleznete seznam užitečných stránek k procvičování učiva 1. stupně. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 30.1. se učíme dle rozvrhu, vysvědčení se bude rozdávat poslední (5. vyuč.) hodinu. Prosím, aby si děti nezapomněly vzít desky/složky na výpis z vysvědčení. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín pro zasílání příspěvků do fondu prodloužen až do 7.2. 2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

Rada školy navrhuje vybírat dobrovolný příspěvek ve výši min. 50 Kč do fondu, ze kterého bude škola hradit dětem odměny do soutěží a další drobné položky, na něž nemůže využít peníze ze svého rozpočtu (o využití vybraných peněz bude informovat prostřednictvím třídních důvěrníků). Příspěvky můžete posílat v týdnu od 27.–30.1. po dětech nebo donést osobně třídnímu učiteli. Finanční obnos bude předán hospodářce školy paní Vlasákové (členka RŠ). Dosud se podařilo vybrat cca 10 000 ze zhruba 7 – 8 tříd. O výši částky vybrané v naší třídě budete informováni na těchto stránkách.

Případné dotazy směřujte na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosím o prostudování aktualizovaného školního řádu, který nabyde platnosti od druhého pololetí a je umístěn na webových stránkách školy.

Děkuji, Tomáš Novák

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!! Pouze pro rodiče !!!

Dobrý den, Vážení rodiče,

blíží se krásné vánoční svátky, proto bude příští týden v duchu Vánoc. V úterý 17. 12. navštívíme s dětmi vánoční trhy na Náměstí Míru, výše kapesného je dle Vašeho uvážení. Odchod ze školy bude přibližně po deváté hodině (batůžek, svačina, průkaz MHD nebo lístek).

V pátek 20. 12. si u vánočního stromečku předáme dárečky. Dárečky pro své děti do maximální výše 120 Kč neposílejte po dětech, ale zanechte u hospodářky Simony Vlasákové (většinou ráno stojí ve vestibulu). Zanechám, zde tašku s nápisem 3.A. Určitě budeme rádi za nějaké cukrovíčko či dobrůtky na náš školní vánoční stůl!

V případě jakýchkoliv otázek či nejasností se obracejte na mě – p. učitelka Pacalajová (p. učitel Novák bude na zimní škole v přírodě).

Přejeme poklidné a krásné vánoční svátky!

Zveřejněno dne: 11. 12. 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

dne 16. 10. 2019 proběhla beseda na téma: „Zdravá pětka“. Dovolte, abych Vás informoval o chování dětí během programu. Jejich chování nebylo vhodné – narušovaly výklad lektorky, při práci byly neklidné, pokřikovaly se a požďuchovaly.

Zveřejněno dne: 17. 10. 2019 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, připomínám zítřejší tř. schůzky, které se konají od 18 hodin. Budu vybírat 500 Kč do třídního fondu. 

 Ve vyučování aktuálně probíráme:

ČJ - znělé a neznělé souhlásky (tzv. párové)

    - věta jednoduchá/souvětí

    - základní skladební dvojice/vyhledávání podstatných jmen a sloves (podmětu a přísudku) ve větě.

M  - geometrie: opakujeme bod, přímka (do konce měsíce zvládneme úsečku a polopřímku)

    - násobení a dělení v oboru násobilky 6, 7 (do konce měsíce zvládneme 8 i 9) 

    - sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 zpaměti. 

Stejně jako v letech minulých mouhou děti využívat elektronické učebnice - tzn. že by si nemusely nosit učebnice ČJ a M domů, aby se připravovaly na vyučování.  

 Zveřejněno dne: 14. 10. 2019

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vážení rodiče, přináším aktuální informace o dění ve škole.

ČJ – opakujeme učivo 2. ročníku (slovo; slabika, hláska; souhlásky tvrdé, měkké; u/ú/ů; skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě)

M – opakujeme učivo 2. ročníku (sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy)

Děti dostávají domácí úkoly vždy v pondělí a středu z M, v úterý a čtvrtek z ČJ.

Již druhý týden školy byly děti seznámeny s tím, které pracovní pomůcky mohou nechávat ve škole (každý má svůj box), aby neměly těžké aktovky. Jelikož mnozí stále nosí zbytečné učebnice/sešity, rozhodl jsem Vás o tomto informovat prostřednictvím webových stránek.

Jedná se o tyto věci: čítanka, stírací tabulka, pravopisné pětiminutovky, čtenářský deník, hudební výchova, číslice z předchozího roku, dlouhé pravítko/trojúhelník a barevné papíry, které se nevlezou do kufříku, případně hrozí zmačkání. Učebnice do prvouky zůstávají u paní učitelky Pokorné.

Sešit na diktáty a pětiminutovky z matematiky zůstávají u mě a jsou Vám kdykoliv po předchozí domluvě k nahlédnutí.

Sešit domácí (ČJ/M) nosí děti do školy pouze v případě domácího úkolu z učebnice, po kontrole vracíme domů.

Zveřejněno dne: 24. 9. 2019

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Týden od 9. do 13. 9. 

Opakování učiva 2. ročníku. Děti, které si ještě nedonesly stírací tabulku z předchozího ročníku, nechť si ji donesou. Těm, kteří budou kupovat novou, doporučuji formát A4, z jedné strany linkovanou a z druhé čistou.

10. 9. - Exkurze do České televize. S sebou menší batůžek se svačinou, pitím, menším penálem s psací potřebou/základními pastelkami a průkazkou (lístky) na MHD. Do České televize vyrazíme hned ráno a vrátíme se před obědem. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Týden od 2. do 6. 9. 

Vzájemně se s dětmi seznamujeme, nastavujeme si pravidla spolupráce, děti dostávají sešity a pracovní sešity (prosím o obalení v nejbližších dnech, abychom se plnohodnotně mohli pustit do práce). Prosím o vyplnění přední strany v ŽK, podepsat práva a povinnosti. Všem dětem bylo řečeno, ať si donesou kufřík na VV/PČ, tělocvik, ručník a úkolníček (dle vlastního výběru). Opakujeme učivo z druhého ročníku.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vážení rodiče, 

dovolte, abych Vás všechny přivítal v novém školním roce. Mám pro Vás několik informací. V případě potřeby mě kontaktujte na mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zobrazeno: 17094