název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Vítáme vás na stránkách ll.B

1.3.

Probírané učivo:

Čj - velká písmena ve vlastních jménech

       děti mají nový papír na podpis na domácí čtení

M - násobení a dělení dvěma

      měření úsečky na centimetry

Prv - rozdělení roku

PŘÍŠTÍ TÝDEN JE TÝDEN BEZ UČEBNIC. DĚTI BUDOU POTŘEBOVAT JEN PENÁL A PASTELKY.

8.2.

Probírané učivo k procvičování:

Čj - rozdělení hlásek na souhlásky tvrdě, měkké a obojetné a samohlásky, dělení slov na slabiky

      slabikotrorné l a r (např. ve slově vlk, krk..)

M - vyvozování násobení do 20 ( např. 3 . 4 = 4+4+4, modelujeme: 3 hromádky po 4 předmětech)

Prv - rok, roční doby, měsíce

18.2. jdeme do Toulcova dvora 9 - 11 hod.

 

25.1.

Probírané učivo:

Čj - tvary slov (škola, školy, školou..), každý den doma 15 minut nahlas číst

M - Procvičujeme sčítání a odčítání do 100, příklady se závorkou, porovnávání čísel

      geometrie str. 78-82 (úsečka)

Prv - lidské tělo

 

18.1.

Probírané učivo:

ČJ - slabiky bě, pě, vě

M - odčítání s přechodem přes 10 v oboru do 100

Prv - lidské tělo, dobrovolníci mají referát na středu

Čt - prosím přinést do školy knihu Josífku, k noze! , kterou dostali na konci 1. třídy

       každý den 15 minut číst (přinést podepsané)

 

 

 

Zobrazeno: 8956