název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Vítáme vás na stránkách ll.B

20.9.2019

Učivo probrané do pátku 20.9.2019

ČJ- učebnice do  str. 15

    - PS - str. 10

    - Čítanka str. 14

    - Písanka str. 6

- učebnice str. 13

   -  PS str. 10/cv.21,23

PRV - uč. str.5

      - PS str. 9

Domácí úkoly:

Prvouka - doplnit str. 9, pokud děti nestihly ve škole, sešit na PRV možné vyzdobit obrázky (kreslit, lepit)
Obaly na sešity!!!

Další sdělení:

1. Zaznamenala jsem 5 žáků přihlášených do matematické olympiády, skvělé! Další zájemci se mohou registrovat do 30.9.

2. Od pondělí 23.9. začíná v rámci tzv."Šablon" kroužek doučování ČJ a M (od 14.00 - 15.00 hodin, zdarma), max. počet 5 žáků. Zájemci se mohou ještě hlásit mailem během víkendu. V případě nezájmu v naší třídě nabídnu paralelní třídě.

3. Ve středu jdeme do Planetária na podzimní příběh o Aničce. Doprovod zajištěn (p. Zedníková). Cena 75,- Kč hrazena z TF. Sraz v 7.55 před školou. S sebou batoh, svačinu, pití, reflexní vestu, doklad na MHD, penál a úkoláček, přezůvky (do šatny u TV).  

4. Množí se zapomínání úkolů, poznámky píši do ŽK :-(.

5. Prosím, aby se zhoršujícím se počasím děti na plavání nosily PONOŽKY a pokrývku hlavy. Doprovod od tohoto týdne bude zajišťovat slečna Košátová ml. 

6. Prosím o pomoc při hledání nejlevnějšího dopravce na Šumavu, oslovila jsem jich několik, nerada bych, abychom  zbytečně platili více peněz než je nezbytně nutné. Pokud máte nějké známé, zkuste se nezávazně poptat nebo pošlete spojení, pozeptám se já. (Jarov od školy - Zadov, penzion U Horejšů a zpět). Děkuji!

7. Na stránkách školy je vyvěšená nabídka literární soutěže, v případě zájmu se zkuste podívat na podrobnosti.

8. Připomínám třídní schůzky 15.10. a sběr papíru 22. a 23. 10.

Sluníčkový víkend přeje Hanka Kačírková!


13.9.2019

Učivo probrané do pátku 13.9.2019

ČJ- učebnice do  str. 10

    - PS - str. 7

    - Čítanka str. 11

    - Písanka str. 4

- učebnice str. 10

   -  PS str. 7/cv.11

PRV - uč. str.5

      - PS str. 6

Domácí úkoly:

ČJ - PS cv.8/str.7
Čítanka - str. 11
Obaly!!!

Další sdělení:

1. Teribear - děkuji všem, kteří v charitativním běhu pokračují i ve svém vlném čase! Aktuální  konečný výsledek zde:
 367   Čiko Jarov, II.B   124.5 km — 3 735 Kč

2. Připomínám Logickou olympiádu - matematika z domova, registrace do 30.9.

3. Všimla jsem si, že přes úžasné zápisy do deníků mnohé děti nejsou schopné opsat slovo bez chyb, vynechávají písmena, diakritická znaménka, velká písmena... Doufám, že je to způsobeno jen horší koncentrací a nevnímáním pokynů (zatím).  Také děti zapomněly +,- do 20, o přechodu ani nemluvím. Prosím, trénujte rozklady, porovnávání ...

Hezký víkend přeje Hanka Kačírková


11.09.2019

Teribear

Přišli jsme - běhali jsme - pomohli jsme!

Z výsledkové listiny:

Jsem mile překvapená, že mnohé děti se běhu zúčastnily opakovaně s rodiči. Jste dobří!

367   Čiko Jarov, II.B   124.5 km — 3 735 Kč

A to ještě nejsou započítány kilometry Zuzanky, Natálky a Mišky, které měly svůj čip a běhaly registrované za rodinné týmy.

Děkuji všem dětem, byly skvělé, snažily se, i když svody ve formě kvízů o ceny, zmrzliny, popkornu či čaje byly neodolatelné :-).

Velký dík patří také pomáhajím rodičům - manželům  Rakovým a paní Matějičné! Příští rok to dáme znovu!

Hanka Kačírková


10.09.2019

Vážení rodiče,

omlouvám se za včerejší oslovení mailem, spěchalo to :-). Děkuji všem za vstřícnost a svolení k běhání, doufám, že nám bude přát počasí a děti si to užijí. Děkuji za nabídky doprovodu, půjde s námi pan Rak, bez kterého bychom se akce Teribear nezúčastnili. Co s sebou? Podrobnosti ve zmíněném mailu.

Hanka Kačírková


7.09.2019

Logická olympiáda - olympiáda v M, probíhá online, zájemci se registrují z domova do 30.9.2019. Více na úvodní stránce školy.


7.9.2019

Učivo probrané do pátku 6.9.2019

ČJ- učebnice do  str. 7

    - PS - str. 4

    - Čítanka str. 8 + 10

    - Písanka str. 2 (písmena l, e)

M - učebnice str. 6

   -  PS str. 4

PRV - Pravidla chování ve škole, třídě, Školní řád.

      - PS str. ??? - první kvíz Co už umíme

 

Domácí úkoly:

1. Přinést do školy číslice na M (nemusí být v zásobníku, stačí svázané gumičkou)

2. Přinést školní portfolio s košilkami, pokud si je děti nenechaly přes prázdniny ve škole.

3. Obalit všechny učebnice a pracovní sešity.

   Obalit sešity v aktovce a přinést do školy obaly dle požadavku níže na další sešity, budeme si sešity nadepisovat a obalovat postupně.

4. Někteří nemají vlepený rozvrh hodin do ŽK a podepsanou str. 3,4.

5. Doplnit krabice na VV (lepidla) a přinést cvičební úbory a obuv na cvičení (do středy).

Další informace:

1. Plavání proběhlo hladce, fotografie jsou k dispozici v Akcích třídy. Vyzkoušeli jsme, jak to bude časově náročné. Děti jsou rozdělené do 4 skupin, každá bude mít svého trenéra. Po rozdělení do skupin měly první hodinu volné plavání, příště již budou "pracovat".

2. První třídní schůzka proběhne v úterý 15.10. od 18.00 hodin. Třídní důvěrník a další zájemci se sejdou s vedením školy v 17.35 ve školní družině.

3. V říjnu proběhne sběr papíru. Již teď můžete schovávat starý papír a uklízet chalupy a kanceláře :-).

   úterý 22.10. od 7.00 - 8.00 hodin,  od 14.00 do 15.00 hodin

   středa 23.10. od 7.00 - 8.00 hodin,  od 14.00 do 15.00 hodin

4. Velmi děkuji všem za další várku kancelářských a hygienických potřeb. Již máme plné skříně. Až se budou zásoby tenčit, dám vědět.

Odpočinkovou neděli přeje Hanka Kačírková.


3.9.2019

Milí rodiče,

děkuji za pečlivé vyplnění ŽK a dotazníků!

Také děkuji za hygienické a kancelářské potřeby, které posíláte nebo nosíte. Toaletních papírů a mýdel máme již dost. Až nebudou, ozvu se :-)!

Zdraví Hanka Kačírková


Vážení rodiče,

děkuji za květiny i milé dárky z dovolené! Také děkuji za první sirupy, kapesníky a papíry.

Dnes jste dostali první domácí úkol. 

 Prosím -  vyplnit ŽK str. 1, 1. kontakt matka, 2. otec, prosím i mailové adresy
            -  podepsat str. 3, 4 (každou zvlášť)
            -  ostříhnout a nalepit rozvrh na poslední stranu v ŽK (případně ho přepsat)
            -  vyplnit a odevzdat co nejdříve dotazník - změny v kontaktních údajích
            -  vyplnit a poslat zpět menší lísteček o plavání - prohlášení o zdravotním stavu dítěte

Obaly -  10x A5 včetně angličtiny

              4x A4

              2x  HV (hodí se i na ŽK)

              1x  A6 notýsek

               Učebnice a pracovní sešity Fraus  4x (nejlépe si vzít učebnici s sebou)

Deníky - do pátku 6.9.

Zítra se učíme podle rozvrhu do 12.35 hodin, budeme potřebovat VV.  Děti již mohou přinést i TV a ručníky.

Rovněž se budeme rozsazovat :-(, děti strašně vyrostly.

Zdraví Hanka Kačírková

 


29.8.2019

První plavání se opravdu uskuteční již v pátek 6.9.2019 (viz pokyny níže).

Výuka LEAP začne v týdnu od 16.9.2019.

Na úvodní stránce je nabídka některých kroužků, zápisy taktéž proběhnou v prvním týdnu.

Nepovinné předměty: Sborový zpěv - čtvrtek od 14.00 - 14.45 hodin (Kačírková)
                             Nápravy SPUCH - úterý 6. vyučovací hodina (p. Hovorka)

O dalších kroužcích budu průběžně informovat.


27.8.2019

Vážení rodiče,

prázdniny utekly jako voda a příští pondělí se opět s dětmi (možná i s vámi) setkáme.

Organizace prvního dne:

Děti přijdou před 8 hodinou do naší třídy, přinesou si aktovku, aby mohly odnést pracovní sešity, ŽK a úkoláček, přezůvky a pití (ev. svačinu).

Vyučování potrvá 1 hodinu, od 8.45 tedy budou k mání ve vestibulu školy nebo v družině (prosím lístečky, kdo odchází sám).

Ve školní družině nastaly změny, vedoucí vychovatel, Mgr. Tomáš Novák, s Mgr. Petrou Pacalajovou se budou letos starat ve fialové ŠD o naše - vaše děti. Jak jistě víte, paní Lišková se s námi v červnu rozloučila.

Provoz školní družiny první den bude od 6.30 hodin do 18.00 hodin. Oběd bude vydáván cca od 11 do 12 hodin, prosím, aby děti věděly (nebo lépe měly napsáno), zda první den na oběd půjdou. Počty hlásíme v 8 hodin paní hospodářce (bude rajská s těstovinami).

Od druhého dne se učíme podle rozvrhu, bylo by fajn, kdyby si děti přinesly výtvarné potřeby. Nový rozvrh najdete pod záložkou Rozvrh hodin.

PLAVÁNÍ

Také nás v tomto roce čeká plavání. Je možné, že se první hodina uskuteční již v pátek 6.9.

Děti budou potřebovat igelitovou tašku, plavky, mýdlo, ručník, plaveckou čepici (dlouhovlasá děvčata), gumové pantofle do sprchy a na toaletu. Děvčata hřeben, stažené vlasy. Kdo je zvyklý, může mít i plavecké brýle.
Dle počasí pláštěnku, pokrývku hlavy, ve velkém počtu dětí nezaručím 100% suché vlasy. Chodíme pěšky.

Plave se na bazénu Pražačka. Odchod cca 9.30-40 od školy, návrat do 11.40 hodin. Jako doprovod byla určená nová kolegyně, paní Mgr. Karla Soukupová.

Zdravotní omezení:
Pokud dítě trpí nějakou chorobou, kvůli které by nemohlo celý rok plavat, bude omluveno na základě lékařské zprávy. Krátkodobě indisponované děti přinesou aktuálně lísteček, na bazén s námi odejdou s oblečením na převlečení (kraťasy, tričko).

Prosím o nahlášení zdravotních omezení (ekzém, srdeční vada, epilepsie apod.), abych uvědomila vyučující personál na bazénu na možné komplikace.

Včas řešte bradavice, s nimi se vaše dítě nebude moci plaveckého výcviku zúčastnit.
Plavání je hrazeno školou, potrvá do konce školního roku.

RŮZNÉ :-):

Děkuji všem, kteří o prázdninách poslali pozdrav! Musím také pogratulovat Danovi S., narodila se mu sestřička Sárinka.

Doufám, že si budu moci přečíst o všech prázdninových zážitcích v denících. Děti je mohou nosit během prvního týdne.

Budete-li cokoli potřebovat, pište.

Na další spolupráci s Vámi se těší Hanka Kačírková!

Zobrazeno: 10667