název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Vítejte na stránkách l.A

20. 9. 2019

Děkuji všem rodičům za spolupráci a pomoc při barevném týdnu - byli jste velmi nápadití:-). Také děkuji za papíry na malování pro děti - zásob máme zatím dost. 

Prosotže jsou děti šikovné, ale jejich počet je opravdu vysoký, přistoupily jsme s kolegyní Kájou k dělení na půlené hodiny již od tohoto týdne. Děti to zvládly bez problémů, přesuny mezi třídou a učebnou ve družině jim nedělaly výraznější obtíže. Příští týden ještě doladíme časy tak, aby se obě skupiny mohly v klidu nasvačit (děti svačí rády a s chutí každou přestávku:-) ).

Přehled probraného učiva:

ČJ - rozvoj sluchového vnímání (první a poslední hláska ve slově, určování pozice hlásky na začátku slova - uprostřed  slova - na konci slova) - pozor, některým dětem to dělá potíže! Doporučuji hrát s dětmi různé slovní hry typu slovní fotbal, která slova začínají na konkrétní hlásku apod. Stále trénujeme správný úchop tužky, správné sezení při psaní. V uvolňovacích cvicích jsme trénovali spodní oblouk. 

M - orientace v číselném oboru 1 - 5, manipulace s předměty, přiřazování prvků k číslicím, abstrakce.

PRV - bezpečná cesta do školy (vyzkoušeli jsme si přecházení přechodu pro chodce bez i se semafory, ukázali jsme si některé dopravní značky důležité pro chodce).

TV - zásady fair play, dodržování pravidel, závodivé hry, vycházka. Prosím trénujte s dětmi zavazování tkaniček.

VV - zapouštění barev (podzim)

PČ - vystřihovánka vlaštovka + koláž do výkresu z VV (výsledek najdete v příloze dole na stránce)

HV - miniopera Červená Karkulka; zpěv Rybička maličká, Vodník; taneček Jedna, dvě, tři, čtyři, pět; rytmizace a dechová cvičení

Co nás čeká a nemine:

Středa - nepřítomnost třídní učitelky. Výuku zajistí po celou dobu vyučování Mgr. Soukupová; půlené hodiny tak nebudou.

           - celoškolní akce (vč. ŠD) - barevný den - naše třída by měla být co nejčervenější (máme natrénováno:-) )

Čtvrtek - prosím nezapomínejte na povinnou angličtinu, tzn. připomenout dětem nutnost zabalit do aktovky i červenou učebnici angličtiny.

Připomínám:

- podpisy rodičů pod domácími úkoly

- podpisy rodičů v žákovské knížce 1 x týdně 

- logická olympiáda (viz info z 10. 9.)

- literární soutěž (propozice na úvodní straně www.zsjarov.cz)

- 15. 10., 18,00 třídní schůzky

- 22. - 23. 10. sběr starého papíru.

 

Přeji pěkný víkend, K. Petřinová 

 

13. 9. 2019

Přehled probraného učiva:

ČJ - komunikační výchova - rozvoj slovní zásoby a řečových dovedností, logopedická cvičení, sluchová a zraková analýza a syntéza, grafomotorická cvičení (uvolňování ramenního kloubu a zápěstí). Vytleskáváme slova na slabiky a určujeme jejich počet (počet slabik značíme příslušným počtem puntíků). Určujeme první hlásku slova - prosím o domácí procvičování, některým dětem to dělá problémy. Dbáme na správné sezení a úchop tužky (pozor na palečky přes tužku!!!). 

M - orientace v prostoru (pojmy nad, pod, před, za, hned před, hned za, první, poslední, řádek, sloupec), orientace v oboru do 10, přiřazování číslic 1 - 3 ke správnému počtu prvků, logické úlohy. 

PRV - moje škola, moje třída, příprava na vyučování, režim školního dne. 

VV - "vyletěl si pyšný drak" - práce s voskovkami. Příští týden už začneme s barvami, prosím o starší trička nebo zástěry, ubrusy a kelímky u těch, kteří si ještě nepřinesli. 

PČ - založili jsme si portfolio do prvouky. 

TV - propojení s učivem matematiky - hra na molekuly (skupiny dětí o určitém počtu), běhací hry, cvičení na lavičkách.

Všechny učebnice zůstávají přes víkend ve škole, někomu dnes chyběla prvouka - prosím sledujte s dětmi rozvrh hodin. 

Dnes jsme zkoušeli poprvé zapisovat úkol do úkolníčku - vysvětlení:-): příští týden nás čeká "barevný týden". V pondělí začínáme žlutým dnem (přinést něco žlutého - na sobě nebo ve svačině, pokud opravdu nenajdete, postačí žlutá pastelka:-) ). V pondělí půjdeme v případě příznivého počasí místo TV na procházku, pokud mají děti reflexní vestičku (popř. z auta), ať si ji přinesou - přinesou ji odpoledne zpět.

Děkuji všem rodičům, kteří poctivě podepsali dětem věci - počínaje pastelkami, konče oblečením. Dost mi to ulehčuje práci.

Prosím rodiče, aby každý týden podepsali žákovskou knížku. Moment. jsme na stránce září (str. č. 6). Každý týden má svůj sloupeček, dole je kolonka pro podpis rodičů. Zatím hodnotím pouze chování. Příští týden uvidíme...:-). 

Děti jsou šikovné, snaží se, trošku bojujeme s upovídaností a u některých s nesoustředěností. Včera jsme ale oproti plánu zvládli celých 5 vyučovacích hodin - byla výtvarka, tak to děti ani nepostřehly:-).

Dnes jsem děti přesazovala, uvidíme, jak se moment. zasedací pořádek osvědčí.  

Co nás čeká a nemine: 

Vyučování již kompletně podle rozvrhu. 

Barevný týden - žluté pondělí (reflexní vestička), červené úterý, modrozelená středa, strakatý čtvrtek. 

Pro přihlášené děti začíná nepovinná angličtina LEAP (úterý, čtvrtek).

Prosím rodiče, kteří by mohli z práce přinést papíry na malování (z jedné strany potištěné, které by se jinak vyhodily), děti mají o přestávkách velkou spotřebu. Jsou velmi kreativní.-). 

Děkuji za dosavadní spolupráci a přeji pěkný víkend. K. P. 

 

10. 9. 2019

Organizační záležitosti:

Domácí úkoly - od včerejška dostávají děti domácí úkoly. Jsou vždy v učebnici nebo na pracovním listu označené modrým puntíkem. Pod každý úkol prosím podpis rodičů. Pokud dítě úkol zapomene, musí si při nejbližší příležitosti dodělat - dnes proto mají někteří hned tři úkoly.

Pomůcky a příprava do školy - prosím rodiče o dopomoc s přípravou dětí do školy. Každý den je třeba nosit učebnice a sešity dle rozvrhu (mají-li děti tyto sešity a učebnice doma). Prosím o každodenní kontrolu a přípravu penálu. prosím o doobalení sešitů, učebnic a žákovských knížek. 

Výtvarný materiál - mnoho dětí si zatím nepřineslo ubrus, zástěru a kelímek na výtvarnou výchovu. Prosím nejpozději do pátku. 

Rozdělení na povinnou angličtinu:

Mgr. Homolová - Vojta D., Míša K., Anetka, Terezka, Julinka, Tina Ch., Oskar, Kačka, Kuba, Zuzka, Majda, Vojta R., Sarinka, Radko, Martin, Míša J.

Mgr. Soukupová - Šíma, Adámek, Adélka F., Sonička, Bea, Týnka J., Leo, Adélka M., Davídek, Štěpa, Eri, Deborka, Ondra, Amálka, Johanka

Akce školy:

Sběr starého papíru se uskuteční v úterý a ve středu 22. a 23. 10. vždy od 7,00 - 8,00 a 14,00 - 15,00. Snažím se do akce zapojit všechny žáky třídy (jsme jeden tým), prosím rodiče o součinnost a podporu - i 1 kg se počítá. Sběr je možné odevzdat v uvedené dny do kontejneru, který bude přistaven před školu. 

Logická olympiáda - má-li Vaše dítě zájem o matematiku, luštění, zábavné logické úlohy, doporučuji registraci do Logické olympiády (do 30. září). Základní kolo probíhá online v domácím prostředí - více info na webu školy nebo na www.logickaolympiada.cz

 

6. 9. 2019

V úvodním týdnu jsme se věnovali adaptaci na školní režim, řešili jsme pravidla chování ve škole i ve třídě, vzájemně jsme se poznávali. Děti jsou zvídavé, šikovné, natěšené na školní práci. I nadále budeme pilovat pozornost a "ticho" při práci (31 šeptajících dětí je poměrně značný hluk:-) ). Líbí se mi, že se děti k sobě chovají pěkně. Pokud nastal nějaký konflikt, snažila jsem se ukázat, že řešení je možné i v míru. 

V matematice jsme si pomocí vláčku z barevných krychliček vyvozovali pojmy první, poslední, hned před, hned za; spojovali jsme si množství prvků s číslicí.

V čj jsme se věnovali komunikačním pravidlům - pozdrav, poděkování, prosba, oslovování. Zkoušeli jsme první grafomotorické cviky na uvolnění ramenního kloubu - pozor na správné sezení u psaní (obě nohy na podložce, obě ruce volně položené na lavici, píšící ruka (předloktí) jezdí volně po papíře, neohýbáme zápěstí) a úchop tužky (lehký, bez zbytečného přítlaku, palec nepřekrývá ostatní prsty).

Výsledek obrázku pro úchop tužky

Dnes jsme navíc stihli i zpívat a modelovat. 

Zvládli jsme nejdůležitější organizační záležitosti (rozdávání pomůcek a učebnic). Do úkolníčku jsem všem nalepila lísteček s informacemi k objednávání a platbám za obědy, vzhledem k jeho rozměru bude asi lepší, když si ho vytrhnete, popř. si údaje přepíšete. Děti si dnes také odnesly učebnici prvouky (prosím obalit, podepsat a přinést až na hodinu prv dle rozvrhu) a sadu písmen (zatím nemusíte stříhat, budeme si nosit postupně podle probíraných písmen). 

Příští týden začneme s "výukou" podle rozvrhu.

V pondělí kromě již zavedených věcí (aktovka, přezůvky, čip, svačina, pití, penál, žákovská knížka, úkolníček) budeme potřebovat živou abecedu, matematiku, všechny malé sešity (3 ks), desky na číslice (s číslicemi 0 - 20 a odpovídajícími puntíky) a cvičební úbor. Cvičit půjdeme do tělocvičny. Prosím rodiče, aby přes víkend všechny učebnice a sešity obalili a podepsali (učebnice na modrý puntík, sešity do rámečku - jméno, příjmení, třída). Prosím o zakoupení 1 obalu na malý sešit navíc, po uvolňovacích cvicích si budeme rozdávat písanku. 

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný víkend, K. P. 

 

4. 9. 2019

DÚ:

- prosím rodiče o podepsání (jméno a příjmení tiskacím písmem) učebnic (místo pro podpis by měly znát děti - označily si ho modrým puntíkem); učebnice prosím přes víkend obalit; do školy si je děti přinesou až v pondělí

- prosím o šňůrky na čipy. Kdo ještě čip nemá, je nutné zakoupit u vedoucí ŠJ, příp. poslat peníze po dítěti

Dnes jsme cvičili, zpívali, malovali, stříhali, povídali, svačili, pili, obědvali, podepisovali, rozdávali, vybírali....:-).

 

3. 9. 2019

Děkuji rodičům za spolupráci při vyplňování žákovských knížek (tam, kde něco chybělo jsem vlepila lísteček, prosím o doplnění ve čtvrtek - dnes zůstávají ŽK ve škole), deníčků (perfektní:-) ) a formulářů s aktualizovanými údaji (2 mi chybí...). 

Dnes jsme si udělali výlet po škole, seznámili jsme se s panem zástupcem, paní učitelkou angličtiny Homolovou i paní hospodářkou. Víme, kde se cvičí, saunuje a kde obědvá. Poznáme si svou šatnu, protože na dveřích bydlí žabička. Proto už děti trefí do šatny a do třídy samy (s paní učitelkou Karlou budeme na chodbě a schodišti pro případ krize:-) ). Zítra nás čekají pravidla třídy:-).   

Dnešní úkoly (opět spíše pro rodiče):

1. Kdo už má zakoupený čip, prosím o pověšení na nějakou šňůrku a uschování do aktovky. Tam většinou bývají háčky či karabinky na pověšení. Zítra si poprvé zkusíme "čipnout". 

2. Číslice a tečky - na základě Vašeho upozornění jsem zjistila, že sada oproti dřívějším letům obsahuje i menší kartičky s příklady. Ty ve škole potřebovat nebudeme, můžete je použít k domácímu procvičování. Do desek na číslice založte číslice 0 - 20 a pod číslice odpovídající kartičku s puntíky. Desky s číslicemi mohou zatím zůstat doma. 

 

Přeji krásné odpoledne, K. P.

 

2. 9. 2019

Shrnutí dnešních třídních schůzek:

1.   Prosím rodiče o nadepsání aktuálních kontaktů do formuláře, vyplnění žákovské knížky (str. 1, podpis na str. 3 a 4, vyplnění rozvrhu hodin na poslední stránce) + obalení (obal je velikosti malého notového sešitu), nadepsání deníčku.

2. V úterý se sejdeme v 7,45 před školou (v případě nepříznivého počasí ve vestibulu školy). S sebou aktovku, vybavený penál, přezůvky, žákovská knížka, formulář, deníček, svačina, pití). Konec vyučování bude v 9,40. Kdo nepůjde do družiny, prosím o lísteček s údaji, kdo si dítě v 9,40 ve vestibulu vyzvedne. Oběd bude v 11,15, vyzvednutí po obědě z družiny možné v cca 11,40. Rodiče ráno mohou u vedoucí školní jídelny zakoupit čip na oběd. 

3. Slabikář zatím zůstává dobře uschován doma:-). 

4. Číslice a tečky prosím rozstříhat, podepsat a založit do desek na číslice, zatím uschovat doma (0 patří pod 20:-) ).

5. Z červené tašky/batůžku, který děti dnes dostaly, vytáhnout kelímek na výtvarnou výchovu a uschovat doma, ostatní věci je možné užívat dle libosti:-). 

6. Do pátku 13. 9. přinést (prosím najednou) věci ze seznamu pomůcek (viz přílohy níže). Ze seznamu zatím nechat doma desky na číslice a písmena. Z pomůcek není nutné podepisovat hygien. potřeby, euroobaly a papíry do kopírky:-). 

7. Nabídka kroužku - kdo by měl zájem o sborový zpěv (čtvrtek 14,00 - 14,45 ve II. B, vede dr. Kačírková), přihlášky k vyzvednutí u mne. 

8. Kdo nezaplatil (příp. se nedomluvil na zítřejším datu) třídní fond, tak prosím o zaplacení co nejdříve, nejpozději do 13. září. Individuální dohoda možná. 

9. Dotazy, připomínky apod. prosím mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Děkuji, krásný zbytek dne, K. Petřinová

 

 

 

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019 v 8,00 v atriu školy.

Průběh výuky 2. 9. 2019:

8,00 slavnostní přivítání prvňáčků ředitelem školy, poté odchod dětí i rodičů do třídy. Po nezbytném fotografování zůstanou žáci ve třídě s třídní učitelkou a rodiče si vyřídí v jídelně (suterén školy) přihlášku ke stravování. 

8,45 konec vyučování - děti si přebere paní vychovatelka školní družiny, popř. odchází s doprovodem domů. 

9,00 třídní schůzky - účast jednoho z rodičů nutná. Na třídní schůzce budu vybírat příspěvek do třídního fondu ve výši 2000,-  Kč (prac. sešity, výtvarné potřeby, kulturní akce). Konec třídní schůzky předpokládám v 10 hodin.  

11,00 - 12,00 - oběd pro přihlášené žáky (rodiče přihlásí dítě ráno ve školní jídelně).

Školní družina bude otevřena dle provozního řádu, tzn. do 18 hodin. 

Průběh výuky 3. 9. 2019:

7,45 - sraz před školou s třídní učitelkou (další dny již budou děti chodit do třídy samy, protože už budou velcí školáci:-) ). Kdo bude v ranní družině, přivede ho na sraz paní vychovatelka/pan vychovatel. 

Vyučování 8,00 - 9,40 (2 vyučovací hodiny) - seznámení se školou, třídou, kolektivem. S sebou: přezůvky, aktovka, svačina, pití, čip na oběd, vybavený penál. Po vyučování si rodiče, popř. jiná pověřená osoba, děti vyzvednou ve vestibulu školy (prosím o informaci na lístečku nebo mailem), ostatní děti přechází do školní družiny. Oběd bude v 11 hodin. 

Průběh výuky 4. - 6. 9. 2019:

Děti přichází do školy tak, aby v 7,55 byly již ve třídě převlečené a přezuté. 

Vyučování 8,00 - 10,35 (3 vyučovací hodiny) - pokračujeme v adaptačním týdnu. Oběd bude v 11 hodin. 

Průběh výuky ve druhém školním týdnu:

Vyučování 8,00 - 11,40 (4 vyučovací hodiny)

Průběh výuky ve třetím školním týdnu:

Vyučování dle rozvrhu (ve čtvrtek 5 vyučovacích hodin, tzn. konec ve 12,35).

V případě dotazů či nejasností mě můžete kontaktovat mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Přeji všem krásný zbytek týdne a v pondělí se těším na viděnou.

K. Petřinová

Zobrazeno: 12775